Åsa Andersson

UGL handledare

 

Fokusområden

Utbildning inom ledarskap, medarbetarskap, handledning och kommunikation.


Bakgrund

Åsa är beteendevetare med inriktning personal- och arbetslivsfrågor och har lång erfarenhet av olika personalfrågor inom offentlig förvaltning. De senaste 10 åren har fokus legat på utbildningsfrågor och då främst inom ledarskap, medarbetarskap, handledning och kommunikation. Har även erfarenhet som chef.


Verktygslåda


•    Handledare UGL, UL – Utvecklande ledarskap
•    Garuda Kompetensprof