Bi Dahlborg

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL sedan 2001. Bi arbetar främst med personlig utveckling, kommunikation grupputveckling och ledarskap.

 


Bakgrund

Bi har undervisat i ledarskap, kommunikation, konflikthantering, grupputveckling, röst och drama. Föredragshållare och konferencier i näringslivet. Stockholms stads SDF och Utbildning Nordost anlitar Bi som coach. Under åren 1979-2009 arbetade Bi som skådespelare på teatrar runt om i Sverige och hade även egen produktion. Bi har en högskoleutbildning i Handledning i psykosocialt arbete

 


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL och UL
•    GDQ
•    LIP (Lösninginriktadnpedagogik)
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    SDI Feedback & Förväntningar
•    Certifierad ICF Coach
•    Diplomerad Mentaltränare och stresshantering
•    Teambook
•    Mebook
•    Have à nice conflict