Björn-Erik Thalén

Björn-Erik Thalén

UGL handledare

 

Fokusområden

Aktiv och upplevelsebaserad utveckling av individ, grupp, ledarskap (UGL), verksamhet och organisation med fokus på trygghet, här och nu, dialog och kommunikation, teorianknytning och bearbetande feed-back med inriktning på utveckling.

 

Bakgrund

Björn-Erik är fil.kand och legitimerad läkare och har varit verksam på samtliga nivåer inom sjukvården huvudsakligen på en universitetsklinik. Han är också psykoterapeut och handledare i KBT, (genomgått egenterapi som del i detta) och har undervisat och handlett i den grundläggande psykoterapiutbildningen. Utöver sjukvårdsarbete har han många års erfarenhet av teamarbete och olika grupprocesser samt undervisning och handledning av läkare under utbildning på olika nivåer samt forskning och är disputerad i PhD. Björn-Erik har och bla undervisat i Sjölundövningar (som belyser olika gruppdynamiska processer) på lärarhögskola.

 

Verktygslåda
 

•    Handledare i UGL
•    Specialistutbildad läkare
•    Legitimerad psykoterapeut
•    KBT