Bodil Berglund

UGL handledare

 

Fokusområden

 

Handleder UGL. Teamutveckling, konflikthantering, stresshantering, krishantering och samtalsstöd.

 

Bakgrund

Bodil är socionom och har arbetat med HR och utbildning under mer än 30 år. Hon har en bakgrund både inom den privata sidan av näringslivet och den offentliga.

 

Verktygslåda

•    Certifierad UGL handledare
•    Certifierad Myers Briggs och Decision Dynamics
•    JGL
•    Konflikthantering ABC-modellen (Thomas Jordan)
•    Krishantering
•    KBT-terapeut
•    Organisationskonsult, Riesling Partner
•    ACT diplomerad gruppledare stresshantering
•    ACT (Acceptance Comittment Therapy) – studier pågår och avslutas i december