Charlotte Axelsson

JGL handledare


Fokusområden

Handleder JGL. Charlotte har under de senaste 10 åren arbetat med verksamhetsutveckling, samordning, ledning och styrning på Samordningsförbundet Insjöriket som förbundschef. Charlotte har mångårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med jämställhetsintegrering inom offentlig förvaltning.


Bakgrund

Charlotte är socionom med påbyggnad av en teknologie magisterexamen i Interaktionsdesign. Utöver det har hon vidareutbildning inom ledarskap, genus, HBTQ och lösningsfokus.


Verktygslåda

  • JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap (Handledare)