Christina Sandberg

UGL handledare

 

Fokusområde

Handleder UGL

 

Bakgrund

Christina har under drygt 25 år arbetat som chef och ledare inom den offentliga sektorn. Hon ansvarar idag för verksamhets- och medarbetarutveckling i ett av Stockholms mer utsatta områden. Christina har genomgått den statliga Rektorsutbildningen och har läst 80 p pedagogik på Universitet.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL