Fredrik Björklund

UGL - och FS handledare


Fokusområden

Handleder UGL och FS (Förtroendefullt Samarbete). Driver små och stora teamutvecklingsprocesser. Genomför anpassade ledarutvecklingsprogram, handleder chefer och konflikthanterar.

 

Bakgrund

Fredrik har i 10 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling. Han har en beteendevetenskaplig examen och har sedan den arbetat i såväl chefsroller som konsultroller både som anställd och egenföretagare. Han är också drivande i utvecklingen av digitala stöd för team- och ledarutveckling.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL, Radical Collaboration Förtroendefullt Samarbete
•    Licensierad GDQ (Group Development Questionnaire training for professionals)
•    Certifierad användare av Teambook/Mebook
•    Element B
•    SDI Premier Edition
•    Certifierad NLP Practitioner