Gertrude Fuchs

UGL handledare

Fokusområden

Handleder UGL.

 

Bakgrund

Gertrud har många års erfarenheter med ledare och medarbetare inom alla typer av företag och organisationer. Stora industrier och små, privata företag, landsting, kommuner och ideella organisationer.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL,THE, FS, UL
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    SDI Feedback & Förväntningar
•    Myers Briggs Type Indicator
•    FIRO Element B
•    GDQ (Group Development Questionnaire)