Lena Marie Beillon

UGL handledare

 

Fokusområden

Lenas fokusområden är Individ, grupp och organisationsutveckling med fokus på hälsofrämjande ledarskap och hållbar utveckling. Handleder UGL.


Bakgrund

Lena har ett  flertal akademiska kurser inom beteendevetenskap, ledarskap och organisation, samt  en doktorsexamen i folkhälsovetenskap. Hon har många års erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och metodiska utredningar. Därutöver har hon lång erfarenhet av chefskap inom näringslivet.


Verktygslåda

•    UGL
•    Stressprofilbedömning
•    Arbetsmiljöprofilbedömning
•    Psykologisk krishantering
•    Instruktör Mindfulness