Lena Sobel

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL sedan 2002.

 


Bakgrund

Lena är civilingenjör som jobbat flera år med styr-och reglerteknik på tåg och spårvagnar. Med tiden skedde en gradvis övergång från att utveckla teknik till att utveckla människor och grupper. Lena har ett förflutet som basketbollsspelare och baskettränare. Hon är en aktiv körsångare där hon också får tillfälle att uppleva vad en grupp kan åstadkomma gemensamt. Intresset för körsång och idrott delas av maken och alla fyra barnen.

 

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL och UL
•    Ceritifierad ICF Coach
•    Förändringens Fyra Rum
•    Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
•    Belbin Teamskills