Maria Bergengren

UGL- , THE- och FS handledare

Fokusområden

Handleder UGL, THE ( The Human Element ), FS ( Förtroendefullt samarbete) och UL (Utvecklande Ledarskap).
Genomför anpassade utbildningar inom individ-, grupp- och ledarutveckling, samt praktisk pedagogik för utbildare. Senior konsult - arbetar operativt med HR processer och organisationsutveckling/förändringsarbete. Certifierar användare/företag för färdighetstester och personlighetsinstrument, assessor vid Assesment och urvalsprocesser inom vid rekrytering och i talent management processer i övrigt.

 

Bakgrund

Maria har arbetat med organisation och ledarskap under drygt 20 år. Hon har en bakgrund som ekonom och pedagog med bred erfarenhet från både näringsliv och offentlig förvaltning bland annat som linjechef, projektledare, lärare och konsult.


Verktygslåda

•    Handledare UGL, The Human Element LHEP,  Förtroendefullt Samarbete och               Utvecklande Ledarskap
•    Certiferad av FSH för att köra upp nya UGL handledare
•    JTI-Jung Type Index utvecklinginstrument
•    Myers-Briggs Type Indicator utvecklingsinstrument
•    Element B, självskattningsinstrument för personlig utveckling
•    OPQ - Occupational Personality Questionnaire, rekryteringsinstrument
•    MQ - Motivation Questionnaire, för rekryteringsporcesser mm
•    Verify - färdighetstester vid urval och rekrytering
•    360 feedback instrument SHL, CEB
•    GDQ - Group Development Questionnaire, för utveckling av grupper och ledare
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    SDI Feedback & Förväntningar