Mats Wahlström

UGL handledare

 

Fokusområden

Handledare UGL


Bakgrund

Mats har under mer än 10 år arbetat som egen företagare med ledarskap, grupputveckling, coachning, samtalsterapi, samt krishantering. Han började sitt yrkesliv som ingenjör, för att sedan jobbat 15 år inom kyrka som ungdomsledare, pastor (teol kand) och organisationsutvecklare.

Mats har även ett stort engagemang inom friidrott och skidor, både som aktiv och inom styrelsearbete.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Certifierad coach NLP Master Practitioner
•    Avlastande samtal, Räddningsverket
•    Praktisk krishantering, Head on metoden