Mattias Seljee

UGL- och THE handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL, THE - The Human Element och andra ledarskapsutbildningar. Utbildar och handleder i chefskap som t ex arbetsrätt, förmåner, rehab & hälsa m fl ämnen inom Human Resources.

 


Bakgrund

Mattias har arbetat med chefs- och ledarskapsfrågor sedan 1997 i olika former. Som utbildare, konsult och ansvarig chef. Han har sin högsta utbildning från Göteborgs Universitet, Linjen för Personal och Arbetslivsfrågor med fördjupning mot organisation och administration, från 1992 (3,5år).

 


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL och THE
•    Certifierad, European Leadership Coaching
•    Strategic Leadership Directions, 360°
•    Certifierad i personbedömningsvertyget STiL, baserat på DISC
•    Konflikthantering, fem steg, Thomas Jordan
•    GDQ (Group Development Questionnaire)
•    OPQ (Occupational Personality Questionnaire)
•    MQ (Motivational Questionnaire)