Monica Utterdahl

UGL -, THE - och FS handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL, THE ( The Human Element ) och FS ( Förtroendefullt Samarbete ).

 


Bakgrund

Monica har arbetat med ledar- och grupputveckling sedan mitten av 90-talet. Hon har en bakgrund som Program Director för årslånga interna ledarutbildningar, internkonsult för grupp-och ledarutveckling, personalchef och marknadschef.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL, The Human Element LHEP, Radical Collaboration Förtroendefullt Samarbete
•    GDQ, Group Development Questionnaire – Susan A Wheelan
•    MBTI – Myers Briggs Type Indicator & JTI – Jung Type Index
•    Element B
•    Coach enligt ICF
•    SLII - Situational Leadership, SSL - Situational Self Leadership
•    SML – Self Managing Leadership