Susanne Von Sydow

UGL - och THE handledare


Fokusområden

Handleder UGL och THE ( The Human Element). Arbetar som intern konsult med inriktning på utveckling av ledarskap och förändringsarbete.

 

Bakgrund

Susanne von Sydow har sin bakgrund i finans och bankvärlden. Hon är utbildad personalvetare med arbetspsykologi som huvudinriktning. Hennes arbetslivserfarenhet inkluderar bland rollen projektledare, personalkonsult, personalsystemansvarig och avdelningschef.
 


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL och THE
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    Myers-Briggs Type Indicator
•    Certifierad inom Situationsanpassat Ledarskap

 

Arbetet med UGL, ledarskap och utveckling.
År 2003 utbildade sig Susanne till handledare för UGL. Ledarskap har hon även arbetat med genom MBTI, Myers-Briggs Type Indicator som hon är certifierad för.
 
Hon är även certifierad inom Situationsanpassat Ledarskap och den uppdaterade versionen av UGL, kallad UGL 2008.