Ulf Jakobsson

Ulf Jacobsson

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL och Utvecklande ledarskap. Coachar egenföretagare och företagsledare. Handleder team och teamutveckling. Organisationsutveckling i småföretag.


Bakgrund

Ulf har arbetat med UGL sedan 1998. Han har idag många uppdrag inom offentlig förvaltning, inom ledar- och medarbetarutveckling.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Certifierad handledare UL
•    Myers Briggs Type Indicator
•    SDI Feedback & Förväntningar
•    PCC Coach