Äntligen sommar! Det är sommaruppehåll för många, så även för Coachutbildning Inner & Outer Management. Gör som många andra använd del av ledigheten till inspirerande reflektion och självccoaching. Coaching för hållbart resultat innehåller ofta stegen: reflektion, insikter, ökad medvetenhet, experimenterande, vald handling, bygga nya stärkande vanor. Här kommer lite inspiration: - Vad har du gjort och varit under våren som du är glad/stolt över? (Stort och smått.) - Om du skulle välja något som du skulle vilja ha gjort annorlunda, vad skulle det vara? (Stort och smått.) - Vad får du för insikter om dig själv utifrån ditt reflekterande? - Vad vill du göra för att fira och uppskatta dig själv? Svara gärna på frågorna genom att skriva, s k journaling. (://www.lifehack.org/articles/lifestyle/6-ways-journaling-will-change-your-life.html) Trevlig sommar! Och på återhörande! PS: Här kan du läsa mer om vår coachutbildning: http://corecode.se/corecode-academy/coachutbildning-inner-and-outer-management DS

Inner & Outer Management Internationell | CoreCode

En gedigen och unik coachutbildning för dig om vill utvecklas i din yrkesroll, och som människa. Oberoende av hur mycket erfarenhet du redan har av att arbeta med människor och att coacha, så får du i denna coachutbildning möjlighet att träna upp dina kommunikations- och coachfärdigheter till en hel...