Vad är egentligen vitsen med vår coach-utbildning Inner & Outer Management? – Vi fick inte bara ett fordon att köra utan vi fick väldigt mycket körtid, så jag kände att många av de här färdigheterna på riktigt satte sig i ryggmärgen, vilket jag inte hade fått om jag hade gått en kort speed-variant, säger Madeleine Sohlberg, konsult och senior partner på Digital Strategi och en av deltagarna.

Coachutbildningen Inner & Outer Management

Madeleine

CoreCode International
11 september 2017 11:38