KonfliktLABB - online utbildning

KonfliktLABB


Arbetsmiljöverkets nya regler ställer krav på att arbetsledare och chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsmiljö. Vi erbjuder dig möjligheten att träna på detta. KonfliktLABB som är ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån beforskade teorier och väl beprövade modeller – ökar sin kompetens som konfliktförebyggare och konfliktlösare, vilket bidrar till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål.
 

KonfliktLABB är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online, fördelad under 5 träffar á 2 timmar, sammanlagt 10 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer.


Varmt välkommen att anmäla dig och/eller ställa frågor till Inna Saxe på inna.saxe@corecode.seKonfliktLABB FÖR VEM

  • Chefer, ledare och nyckelpersoner som behöver och vill öka sin kompetens inomkonfliktområdet
  • Tidigare deltagare i utbildningen Förtroendefullt samarbete (FS) som ytterligare vill träna på att förebygga och lösa konflikter
  • Medarbetare som möter kunder i kundtjänst, call center eller dylikt
     

HUR

Målet är att öka deltagarnas förståelse för vad en konflikt kan vara och varför den uppkommer, samt hur konflikter kan förebyggas och lösas akut. KonfliktLABB ger dig dessutom konkreta verktyg och nya vanor att omedelbart använda i din vardag. Du kommer även att få stöd i att skapa en personlig handlingsplan för verklig action.
 

Utbildningen följer en fastställd kursplan, för intyg krävs att du medverkar vid samtliga fem tillfällen. Får du förhinder vid enstaka tillfällen erbjuder vi möjligheter att delta i en annan grupp.

Grupperna är max 10 personer. Deltagarna som regel arbetar inte tillsammans (om ni inte uttryckligen önskar något annat). Alla hör alla och kan även välja att se varandra under arbetet i smågrupper.

 

Online format

Innebär att du kan delta var som helst, så länge du har en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

Kostnad

Du får 10 timmars kunskap och
träning i att förbygga konflikter

9900 kr exkl moms


KonfliktLABB processleds av Inna Saxe och Elizabeth Kuylenstierna:

Elizabeth Kuylenstierna är terapeut med inriktning på kommunikation, kris- och konflikthantering, relationer och ledarskap. Hon är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare, samt författare inom populärpsykologi. Elizabeth handleder utbildningarna UGL och THE.

Inna Saxe har verkat som projektledare och organisationskonsult i ett tiotal länder. Hon har lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former på alla nivåer i organisationer och företag. Inna handleder programmet ”Förtroendefullt samarbete” som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.