MångkulturLABB - online utbildning

MångkulturLABB

 

Det finns mycket outnyttjad kompetens hos våra nyanlända. Samtidigt finns det en bristande kunskap i de svenska företagen kring hur de ska kunna utnyttja kompetensen. En osäkerhet kring att hantera kulturkrockar och få till ett effektivt samarbete.
Hur skiljer sig Sverige från andra länder? Vad finns det för strategier och handfasta tips? Hur kan just du skapa förutsättningar för framgångsrika samarbeten? Välkommen att öka din interkulturella kompetens genom att träna med oss!
 

MångkulturLABB är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds under 3 träffar à 2 timmar, sammanlagt 6 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer.
 

Varmt välkommen att anmäla dig och/eller ställa frågor till Inna Saxe på inna.saxe@corecode.se

 

 

 

FÖR VEM

  • Ledare/projektledare som arbetar internationellt
  • Medlemmar i mångkulturella team, oavsett om ni arbetar på samma fysiska arbetsplats eller möts virtuellt
  • Serviceenheter som har kunder och/eller leverantörer med annan kulturell bakgrund
     

HUR

MångkulturLABB är just ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån aktuell forskning och med hjälp av väl beprövade verktyg – ges möjlighet att börja träna upp sin interkulturella kompetens.
 

Grupperna är satta till max 6 personer. Utgångspunkten är att ni deltagare kommer från olika organisationer; om ni inte uttryckligen önskar något annat. Alla hör alla och kan även välja att se varandra.
 

MångkulturLABB processleds av Inna Saxe med lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former och på olika nivåer i organisationer och företag. Hon har levt och arbetat i fyra länder, samt varit projektledare för internationella projekt i ett tiotal länder.
Inna är bland annat certifierad handledare för det forskningsbaserade programmet ”Förtroendefullt samarbete” som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.

Vi ser fram emot ditt deltagande. Varmt välkommen!

 
 

Inna Saxe

Online-format

Det innebär att du kan delta var som helst, så länge du har en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

Kostnad

Du får 6 timmars kunskap och
träning för att öka din interkulturella
kompetens.

 

6600 kr exkl moms

Vilka behov och önskemål har just ni när det gäller att träna på interkulturell kommunikation? Vi möter er där ni är och anpassar en insats tillsammans med er!  
Läs mer....