Skapa mervärde i organisationen med befintliga resurser

Nyttan med Coachande ledarskap

Vill du skapa mervärde i organisationen med befintliga resurser?
Lär dig se och använda din egen och andras potential, för att öka effektiviteten, arbetsglädjen och hälsan i en samverkande spiral!

Du får här en mycket bra grundläggande utbildning för att kunna använda coaching framgångsrikt som ledare eller mentor / annan roll (och i ditt privatliv!) 

Coachande Ledarskap

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Praktisk coachingträning med effektiva frågor, aktivt lyssnande, observations- och processgenomgångar, varvas på ett pedagogiskt och stimulerande sätt med teorier, övningar och reflektionspass.

Du får träna att coacha och blir själv coachad i en verklig frågeställning som du tar med dig - så du får dessutom värdefulla resultat i form av en handlingsplan för egen del redan under utbildningen!
 

Nyttan med Coachande Ledarskap - för organisationen

Många organisationer har, såväl i goda tider som i svåra tider, använt olika sätt för att öka effektiviteten och produktiviteten i verksamheten.

En av de mest framgångsrika metoderna är att utveckla ledarna att se sin egen och andras potential, genom ledarskap och mentorskap med ett coachande förhållningssätt. Medarbetare som får använda sina förmågor och blir bekräftade i det, känner sig duktiga, effektiva och trivs med sitt arbete och mår då också bättre.
 

COACHANDE LEDARSKAP, FÖR VEM

Personer som i en ledarroll ska coacha egna medarbetare eller i en mentorsroll/annan roll har nytta av att tillämpa coaching som förhållningssätt och metod. Kan även användas privat.


HUR

Under de 3 grundläggande dagarna lär du dig att tillämpa coaching både som förhållningssätt och praktisk metod. Du får också kunskaper om grupprocesser, situationsanpassat ledarskap, konstruktiv feedback och hur du hanterar egna och andras försvarsmekanismer. Du tränar dig i att coacha andra och blir själv coachad i en verklig frågeställning som ger värdefulla resultat i form av en egen handlingsplan redan under utbildningen. Dessa tre dagar innehåller:

 • Coachande Ledarskap - VAD, VARFÖR?
  Coachande som förhållningssätt
   
 • Coachande Ledarskap - HUR?
  Coachningmodell GROW. Effektiva frågor. Aktivt lyssnande
   
 • Praktisk coachingträning, observations- och processgenomgång
   
 • Påverkan av gruppprocesser och ledarskapsstilar-Will Schutz FIRO - teori om individers behov samt situationsanpassat ledarskap
   
 • Feedback / återkoppling - Hur kan jag ge och ta emot positiv och negativ kritik på ett konstuktivt sätt?
   
 • Hur påverkas det coachande ledarskapet och resultatet - av mina egna och andras försvarsmekanismer?
  Hur hanterar jag det?
   
 • Coachande Ledarskap i förändringsprocesser
   
 • Etik, praktiska tips, egen förberedelseuppgift
   
 • Fallgropar - Hur undviker / hanterar jag dem?

Grundutbildning, 3 dagar

Uppföljningsdagar innehåll 1+1 dag, (ca 4-8 månader efter grundutbildningen)

Innehåll:

 • Erfarenhetsutbyte kring vad som fungerat bra / mindre bra i coachingen, yttre / inre hindren mm
  (Vi använder oss här av teamcoaching.)
 • Uppföljning av handlingsplanen för min egen frågeställning / problem från coachingutbildningen
  (Vi använder oss här av coachingträning i smågrupper.)
   
 • Vidarutveckling av min coachingförmåga
  (Vi använder oss här av enskild coaching i grupp / självcoaching.)
   
 • Praktisk coachingträning på sammanhållna coachingsamtal med observations- och processgenomgång

 

Utbildningen leds av diplomerad ICF - International Coach Federation handledare. I samarbete med Essensa Ledarskap.

Citat från tidigare deltagare

”Jag har haft stor nytta av utbildningen i utvecklingen av mig som ledare och chef i olika situationer, framförallt i samtal. Det var ett bra upplägg med varvning av teori och praktik. Bra med två uppföljningsdagar med ca ett halvårs mellanrum, vilket skapar tid och möjlighet att lära sig.”

”Jag har blivit medveten om hur stor påverkan coaching har, att det går att förändra med små insatser, att kunna få medarbetare att växa både i arbetet och privat och att ett coachande förhållningssätt smittar av sig på en arbetsplats.”

” Förutom att jag fått tillgång till ett användbart verktyg i min roll som ledare, har jag också genomgått en personlig utveckling och fått en del insikter om mig själv”

”Jag har haft nytta av utbildningen genom att jag blivit mer lyssnande, kan låta medarbetare själva fundera ut lösningar och genom att ställa öppna frågor har jag fått kännedom om problem som annars kanske inte kommit upp till ytan.”