Vad innebär hållbarhet för mig och min organisation?

Vägen till en hållbar organisation!

Klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor börjar nu på allvar påverka vår verksamhet. Digitaliseringen gör att vår omvärld förändras snabbare än någonsin tidigare.

Vad innebär det för våra affärsstrategier, vår kultur och oss individer som ingår i organisationen?

Hållbarhetsfrågan upplevs av de flesta som viktig och angelägen, men också komplex. Hur kan jag som individ ta mitt hållbarhetsansvar?
Vad innebär hållbarhet för mig och min organisation?
Hur kan min organisation bäst integrera hållbarhetsfrågorna samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft?  

Resan till en hållbar organisation börjar hos mig som individ (och mitt ledarskap). Vägen till en hållbar organisation är ett stöd i den processen.

Utbildningsplan

3+2 DAGAR + 2 Coachingtillfällen

 

Nästa tillfälle startar i höst

Vägen till en hållbar organisation!

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Vägen till en hållbar organisation utbildning, för vem

Är chef på mellan- och hög nivå, samt har en roll där du har möjlighet att påverka utvecklingen.

Är hållbarhetschef och vill öka din möjlighet att förstå och förändra din organisation.
Kursen är även lämplig som företagsintern utbildning.

 

Hur

Kursen utgår från en upplevelsebaserad inlärningsmodell, där konkreta övningar och upplevelser sammanfogas med teori, fakta och handfasta verktyg.

Utbildningen består av totalt fem dagar plus två coachingtillfällen. De första tre dagarna fokuserar på verktygen och de förändringsmotstånd du kan förvänta dig att möta. Efter ett par månader ses vi igen och delar erfarenheter och bygger på verktygslådan ytterligare.

Denna kurs och process gör att du blir bättre på att:

  • Reflektera över vilken inverkan din verksamhet har på miljön och börja jobba med den.
  • Bli medveten om och förstå de förändringar som sker när det gäller klimatet och miljön.
  • Ta reda på hur hållbarheten påverkar affären och din verksamhet idag och i framtiden
  • Få verktyg för att integrera hållbarhetsarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet för att skapa den nödvändiga uthålligheten som krävs för att nå hela vägen fram.
  • Metoder för att få med dig din organisation i ett förändrat synsätt kring hållbarhet.
  • Förstå hur du själv och andra fungerar i en förändring, samt hur ni når fram till och motiverar varandra