Referens GZHA - Green Zone Health Adventure

Kursen gav mig djupare förståelse för orsaken till de mentala hinder jag fortfarande bär inom mig trots tidigare resor i personlig utveckling och utforskandet av mina försvarsbeteenden. Jag fick på ett mjukt sätt utforska ursprunget till mina rädslor genom att få uppleva med kroppen och kreativt skrivande. Metoder som i detta utforskande släppte fram en ny kraft och riktning på vad jag vill skapa mer av framåt i mitt liv. Jag går tillbaka till mina anteckningar från kursen när jag känner att jag tappar tråden och faller in i gamla mönster.
För vem bestämmer när det är min tur att leva? Vem bestämmer om mina känslor är berättigade? Vem bestämmer om vilka val jag vill göra? Om inte jag? Jag har makten att skriva om mitt liv. Och den upplevelsen är för mig att vara full av liv.

The course gave me a deeper understanding of the cause of the mental barriers I still carry within me despite previous journeys in personal development and exploration of my defensive behaviors. In a smooth way, I got  to explore the origins of my fears by experiencing with my body and creative writing. Methods that in this exploration released a new strength and direction of what I want to create more of in my life. I go back to my notes from the course when I feel I lose my thread and fall into old patterns .
For who decides when it 's my turn to live? Who decides if my feelings are justified ? Who decides about the choices I want to make? If not I? I have the power to rewrite my life. And that experience to me is being fully alive.

Vivianne Thomsson, Lic. Trainer The Human Element®& Radical Collaboration®
Ledarutveckling, Processledare, Coach och Vägledare, Jagutveckling AB

 


I, for one, need help from time to time to really let go, relax and listen to my own voice. The GZHA was this and also a learning experience framed with kindness, by a facilitators' team that I deeply trust. It was the exhilarating experience of a thorough and new process, unexpected ways of getting to express myself, sitting in the grass, swimming in open water... and an unbelievable amount of gifts. I arrived at the course 6 months pregnant, rather tired and somewhat worried. When I left, something had shifted and I really appreciate the focus I had in the following months.

Magdalena Musiala, facilitator and trainer

     Citat från deltagare

  • "En av de mest värdefulla veckorna i mitt liv"
  • "Så spännande det där med våra försvarsbeteenden"

 

Läs mer om GZHA

- Green Zone Health Adventure