THE utbildning - så här tycker våra deltagare

Dessa kurser, The Human Element och Förtroendefullt Samarbete är de bästa jag har gått. Bär med mig så mycket självupplevt. Det finns inga andra kurser, som jag har gått, som kommer i närheten av dessa. Verktygen jag har fått som jag bär med mig i varje situation. Jag funderar och värderar hela tiden. Upplever konceptet som fantastiskt och handledarna har varit helt otroliga framförallt i att vägleda mig och övriga i att förstå olika signaler och upplevelser. Stor eloge till Inger Johanne, Kurt, Siv och Michael!!!

Ann Maliniak, Sakkunnig Utbildning/Manager Education, LIF - de forskande läkemedelsföretagen

 


 Tror det hade varit bra om hela arbetsplatser/avdelningar/grupper får gå samma utbildning, så jag inte blir ensam i att försöka ändra tankesätt och handlingar. Verktygen till de olika elementen var bra och nyttiga.

Joakim Gustavsson

 


 Tack till er alla som, enligt mitt sätt att se på det, bidrog till en atmosfär av öppenhet, generositet, trygghet och nyfikenhet – vilket gav åtminstone mig möjlighet till eftertanke och reflektion utifrån både mina egna och andras erfarenheter, uttryck och tankesätt. Jag tycker om att känna att jag utvecklas och blir bättre på ”att vara jag” – samt att bättre förstå vad detta ”att vara jag” egentligen innebär/kan innebära.. ;-)

Så här i efterhand kan jag känna att, det att vi fått möjlighet att ägna en hel arbetsvecka åt vårt eget inre och hur vi kan/vill/bör(?) visa det – med hjälp av varandra – det känns faktiskt lite lyxigt! En lyx man sannolikt borde ägna (kanske hänge är ett bättre ord) sig åt lite oftare, på ett liknande metodiskt och genomgripande sätt. Som en ”reality check” i ens eget liv, som ibland annars tenderar att rusa ifrån kanske utan att man är riktigt medveten om det – helt plötsligt kanske man blivit någon eller framställer sig som någon man inte vill vara eller framstå som… Och det vore ju tråkigt om det blev så, tänker jag ;-)

Erik

     Citat från deltagare

  • "En otroligt bra kurs ! Ett sätt att leva och förhålla sig till livet !"
  • "Fick många lite oväntade insikter om mig själv och verktyg för att förstå mig själv och andra bättre."
  • "Jag fick inblick i mitt agerande på andra sätt med hjälp av mina kurskompisar och handledare. Fick svar på varför jag reagerar som jag gör."
  • "Fick insikter om vad som gör att jag begränsar min utveckling."
  • "Jag kommer att våga ta för mig mer. Ser redan resultat."

 


Läs mer om THE
och se våra kommande tillfällen.
 

Till sidan om THE