DISC

Ett verktyg som hjälper till att öka sin självkännedom samt förstå, acceptera och dra nytta av likheter och olikheter på ett bättre sätt, i syfte att utveckla sig själv och samarbetet med andra. Verktyget beskriver ett naturligt beteende samt ett anpassat beteende.

Skapad 1928 av psykologen William Moulton-Marston som vidareutvecklat Jungs teorier. Verktyget har sedan utvecklats i många steg. Analysen beskriver olika grundbeteende i fyra olika färger (röd, gul, grön och blå). Vi har alla en blandning av dessa färger – olika styrkor och svagheter. Du får veta vad som motiverar dig och vad som demotiverar. Hur du fungerar i grupp, och vad du tillför gruppen, vad du kan behöva stöd med som person och i grupp och mycket mera.