Element B - F - S - W - O

Är olika kartläggningar kring våra skilda behov, till människor omkring oss, hur vi relaterar till oss själva, hur vi relaterar till kollegor och hur arbetsklimatet i min organisation ser ut. Det ger underlag för reflektion och samtal om hur vi konkret kan öka vår effektivitet genom en bättre kommunikation och förståelse för våra behov.