Eva Kara Posse

Partner, konsult

 +46 (0)73 350 39 08
 eva.kara.posse@corecode.se

Fokusområden

Huvudlärare i Inner & Outer Management Internationell Coachutbildning. Executive coach, mentorcoach, seniorkonsult vid anpassade uppdrag- såsom ledar- och teamutvecklingsprogram.


Bakgrund

Eva Kara Posse har arbetat i drygt 25 år med coaching, handledning och utbildning för chefer/ledare, team och organisation med bl a inre och yttre ledarskap. Civilekonom med påbyggnad beteendevetenskap. Eva Kara har egen erfarenhet av operationellt och strategiskt ledarskap inkl VD. Bred och gedigen erfarenhet av program i personlig utveckling och hälsa. Eva Kara är grundare till en av Sveriges första coachutbildningar enligt internationella riktlinjer.

 

Verktygslåda

  • ICF-certifierad PCC coach
  • Extended Disc
  • Platinum Rule
  • Duo-Coaching
  • Team Diagnostic Assessment
  • Strength Finder
  • Emotional Intelligence
  • Time to Think
  • Medicinsk yoga lärare/terapeut
  • Mindfulnessinstruktör