Efter din öppna utbildning

När du har gått någon av våra öppna utbildningar, har du sannolikt fått många nya insikter och kunskaper. Åter hemma i vardagen är det inte alltid självklart att kunna omsätta detta. Har du kollegor som har gått samma utbildning, föreslår vi att ni försöker bilda företagsinterna nätverk, för att få ett referensforum och interna ”bollplank”.

Ibland kan det vara bra att arbeta med sin grupp, med en extern konsult. Kanske göra en GDQ mätning och använda Teambook.

Att ta hjälp av en Coach, som stöd för tankar och funderingar, är ett annat alternativ. Vi kan också använda oss av Mebook i coachingarbetet. Mebook är ett helt nyutvecklat digitalt stödsystem.

Allt detta för att få ut så mycket effekt som möjligt på gjorda investeringar.

6:e dagen

En uppföljningsdag efter UGL
Läs mer