Lös upp dina utmanande dilemman!

Reflekterande team

Lös upp dina utmanande dilemman!

Kom med i en diskussionsgrupp online med max 5 deltagare från olika företag som delar med sig sina tankar och erfarenheter om utmanande situationer och tillsammans finner konstruktiva lösningar. Denna typ av webbinarier var önskad av våra kunder som ville ha ett djupare samtal med några få personer kring ett eget, aktuellt dilemma.

Varför gör de så? Känner någon igen sig?  Vilka tips har ni? Under det virtuella grupparbetet med en handledare tar vi upp de frågeställningar som just du har. Du kan välja att sätta på din webbkamera eller prata med andra anonymt via mikrofon eller telefon. Vi träffas vid tre tillfällen två timmar var. Vi bjuder in till olika tillfällen för chefer respektive medarbetare.

Efter vårt möte har du en klarare bild om vad som händer hos dig och vilka möjligheter du har när du upplever svårigheter. Du får även idéer och verktyg som är inspirerade av fungerande modeller samt nya insikter från alla i gruppen som bidrar med egna visdomar. Läs uttalanden från deltagarna från tidigare reflektionswebbinarier till höger.


Du som är intresserad välkommen att kontakta inna.saxe@corecode.se

Så här säger deltagare från tidigare tillfällen:

”Det var en väldigt varm och generös stämning under vårt virtuella möte. Tack vare att vi kunde se varandra och bara var sex deltagare kändes det tryggt att dela med sig av sina erfarenheter, trots att vi befann oss på olika platser. Jag fick flera kloka, konkreta och användbara tips.”

”Det fungerade väldigt bra med den virtuella gruppen. Jag uppskattade resonemanget kring mitt problem. Även att lyssna och bidra till reflektioner kring de andras problem var väldigt värdefullt. Ger insikt, förståelse och känsla för hur andra känner. Inser hela tiden att många sitter med samma problem.”

”Jag trodde inte att det kunde vara så dynamiskt med tanke på att vi satt vid var sin dator. Jag drogs snabbt in i diskussionen. Att höra mig själv prata om mitt dilemma och lyssna på andra i gruppen blev för mig ett sätt att komma vidare.”

”Efter webbinariet fick jag energi för att ta tag i och hitta en bra lösning på ett problem som jag länge hade grubblat över. De handlingarna fick positiv respons hos mina medarbetare.”