Göran Francke

UGL, THE, FS och UL handledare

 

Fokusområden

Göran har i 12 år arbetat med chefs- medarbetar- och organisationsutveckling. Han har studerat IT och ekonomi på universitetsnivå och har sedan dess arbetat i såväl chefsroller som konsultroller både som anställd och egenföretagare. Han har arbetat i 20 år som chef både nationellt och i internationella organisationer.


Bakgrund

Handleder UGL, UL (Utvecklande Ledarskap), THE (The Human Element) och FS (Förtroendefullt Samarbete). Är seniorkonsult och arbetar främst med förändringsprocesser och företagsanpassade uppdrag. Göran fokuserar Coaching av chefer, grupputveckling och förändringsledning av organisationer. Hans specialitet är, Marriage Counselling – hans varumärkes skyddade program - utvecklingen av organisationer som outsourcar delar av sin verksamhet (ofta IT) och skall ingå ett partnerskap och inte traditionellt kund – leverantör.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Certifierad handledare UL
•    Certifierad handledare Radical Collaboration Förtroendefullt Samarbete
•    Certifierad handledare The Human Element
•    GDQ, IMGD (Mät instrument för gruppers utveckling)
•    SDI Premier Edition
•    Genomgått JGL+
•    Element B
•    Certifierad Mentor/Coach EMCC
•    Diplomerad samtals terapeut psykosyntes
•    Lärare år 3 Organisationskonsult Humanova