En bra dag att få reflektera över min utveckling. Möjlighet att få konkreta tips av andra, hur de har använt sin UGL vecka.

6:e Dagen


6:e Dagen är en uppföljningsdag för dig som genomfört UGL, oavsett var och när du genomförde den. Du ges möjlighet att under en hel dag byta erfarenheter med andra, klargöra och fördjupa dig i specifika frågor och behov kring sådant som uppstått efter UGL-veckan. Du får även en möjlighet att utöka ditt externa nätverk.

6:e Dagen

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.