Framgångsrikt samarbete

- Chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsmiljö.

Interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online

Arbetsmiljöverkets regler ställer krav på att arbetsledare och chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsmiljö. Vi erbjuder dig möjligheten att träna på detta. Framgångsrikt samarbete är ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån beforskade teorier och väl beprövade modeller – ökar sin kompetens som konfliktförebyggare och konfliktlösare, vilket bidrar till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål.

Du erbjuds att även utforska dina unika starka sidor och din personliga stil genom att använda LIFO – ett instrument som visar hur dina avsikter, handlingar och dess effekt hänger ihop, både när allt går bra och när du upplever stress eller spänning i dina relationer.

Framgångsrikt samarbete är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online, fördelad under 5 träffar á 2 timmar, sammanlagt 10 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer.
 

NÄR


Onsdag 31 januari
Onsdag 7 februari
Onsdag 14 februari
Onsdag 7 mars
Onsdag 14 mars

TID:  kl. 8.30 - 10.30 samtliga fem tillfällen

KOSTNAD:  9.900 kr exkl moms

ANMÄLAN: Klicka på länken och fyll i formuläretOnsdag 11 april
Onsdag 18 april
Onsdag 25 april
Onsdag 16 maj
Onsdag 23 maj

TID:  kl. 8.30 - 10.30 samtliga fem tillfällen

KOSTNAD:  9.900 kr exkl moms

ANMÄLAN: Klicka på länken och fyll i formuläret
FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE, FÖR VEM?

  • Chefer, ledare och nyckelpersoner som behöver och vill öka sin kompetens inom konfliktområdet
  • Tidigare deltagare i utbildningen Förtroendefullt samarbete (FS) som ytterligare vill träna på att förebygga och lösa konflikter
  • Medarbetare som möter kunder i kundtjänst, call center eller dylikt
     

HUR

Målet är att öka deltagarnas förståelse för vad en konflikt kan vara och varför den uppkommer, samt hur konflikter kan förebyggas och lösas akut. Framgångsrikt samarbete ger dig dessutom konkreta verktyg och nya vanor att omedelbart använda i din vardag. Du kommer även att få stöd i att skapa en personlig handlingsplan för verklig action.
 

Utbildningen följer en fastställd kursplan, för intyg krävs att du medverkar vid samtliga fem tillfällen. Får du förhinder vid enstaka tillfällen erbjuder vi möjligheter att delta i en annan grupp.

Grupperna är max 8 personer. Deltagarna som regel arbetar inte tillsammans (om ni inte uttryckligen önskar något annat). Alla hör alla och kan även välja att se varandra under arbetet i smågrupper.

Varmt välkommen att ställa frågor till Inna Saxe på inna.saxe@corecode.se

 

Online format

Innebär att du kan delta var som helst, så länge du har en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

Processleds av Inna Saxe och Michael Carlsson

Michael Carlsson. Handleder UGL, THE ( The Human Element ) och FS ( Förtroendefullt Samarbete ). Är seniorkonsult och arbetar främst med förändringsprocesser och anpassade uppdrag. Fokus på personlig utveckling av chefer och kopplar det till ett större sammanhang inom deras organisationer. Det innebär analys, design och genomförande av längre förändringsprocesser i olika verksamheter. Ett mål och en utmaning är att jobba globalt med dessa frågor och i större sammanhang som inom EU, att få dem att sträva och jobba i samma riktning. Inte bara med ord utan också i handling.

Inna Saxe har verkat som projektledare och organisationskonsult i ett tiotal länder. Hon har lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former på alla nivåer i organisationer och företag. Inna handleder programmet ”Förtroendefullt samarbete” som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.