Genusglasögon - Samhällsnormer - Jämställdhet
kunskap och argument kring en avgörande ledarskapsfråga

Nyttan med Jämställdhet Genus Ledarskap

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, undvika fördomar och tillgodogöra sig vidareutbildning inom området.

Läs mer...

 

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-03-14 Skåne: Marina Plaza Magdalena Helander , Michael Szendof Carlsson 5 Boka Kursinformation
2018-09-06 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB Magdalena Helander 8 Boka Kursinformation
2018-11-06 Stockholm: Bommersvik Michael Szendof Carlsson , Charlotte Axelsson 6 Boka Kursinformation

Jämställdhet är en ledarskapsfråga

 

FÖR VEM

Utbildningen riktar sig till beslutsfattare, chefer och medarbetare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus. Du får träna på att se samhället och arbetsmarknaden ur fler perspektiv. JGL ger dig konkreta verktyg för att leda i förändring.

HUR

Genom upplevelsebaserat lärande sammanfogas konkreta övningar med teori och fakta. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Utbildningen genomförs antingen under fyra dagar – 2+2 dagar. Uppföljningsdagarna genomförs ca en månad efter de två första dagarna. JGL genomförs på internat.

 

Gruppstorlek max 15 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

 Definitioner och begrepp
 Ökad självinsikt
 Kunskap om makt
 Förståelse för motstånd i förändring
 Konkreta verktyg för att leda jämställdhetsarbete

 

 

Bokningsvillkor