Genusglasögon - Samhällsnormer - Jämställdhet
kunskap och argument kring en avgörande ledarskapsfråga

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

- Jämställdhet är en ledarskapsfrågajgl


Nyttan med Jämställdhet Genus Ledarskap

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet, för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, undvika fördomar och tillgodogöra sig vidareutbildning inom området.

Läs mer...

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-20 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Jesper Jansson 4 Boka Kursinformation
2017-11-14 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB Magdalena Helander , Torbjörn Messing 5 Boka Kursinformation
2018-03-14 Skåne: Marina Plaza CoreCode 6 Boka Kursinformation
2018-09-06 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB CoreCode 8 Boka Kursinformation
2018-11-06 Stockholm: Bommersvik CoreCode 8 Boka Kursinformation

Jämställdhet är en ledarskapsfråga!


FÖR VEM

Utbildningen riktar sig till beslutsfattare, chefer och medarbetare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus. Du får träna på att se samhället och arbetsmarknaden ur fler perspektiv. JGL ger dig konkreta verktyg för att leda i förändring.

HUR

Genom upplevelsebaserat lärande sammanfogas konkreta övningar med teori och fakta. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Utbildningen genomförs antingen under fyra dagar – 2+2 dagar. Uppföljningsdagarna genomförs ca en månad efter de två första dagarna. JGL genomförs på internat.

 

Gruppstorlek max 15 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

 

   Definitioner och begrepp
   Ökad självinsikt
   Kunskap om makt
   Förståelse för motstånd i
        förändring
   Konkreta verktyg för att leda
        jämställdhetsarbete
 

 

 

 

Bokningsvillkor