Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-08-21 Skåne: Hovs Hallar Meta Lagerström , Bob Rosell 1 Boka Kursinformation
2017-08-21 Stockholm: Ljungbergsgården Stefan Hagslätt , Catarina Törnqvist 0 Boka Kursinformation
2017-09-04 Skåne: Hovs Hallar Gertrude Fuchs , Mariola Gummesson 1 Boka Kursinformation
2017-09-04 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Lena Marie Beillon 1 Boka Kursinformation
2017-09-18 Stockholm: Bommersvik Madeleine Sohlberg , Peter Jungerfelt 0 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-04 Stockholm: Ljungbergsgården Magdalena Helander , Olof Mark 2 Boka Kursinformation
2017-09-18 Stockholm: Ljungbergsgården Helene Palmgren , Kurt Karlsson 4 Boka Kursinformation
2017-10-16 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Kurt Karlsson 3 Boka Kursinformation
2017-11-06 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 4 Boka Kursinformation
2017-11-13 Skåne: Hovs Hallar Theresia Elvelo , Kurt Karlsson 3 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt Samarbete

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-12 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB Meta Lagerström , Petra Thomassen 0 Boka Kursinformation
2017-10-24 Stockholm: Bommersvik Inna Saxe , Michael Szendof Carlsson 3 Boka Kursinformation
2017-12-06 Stockholm: Freys Hotel Meta Lagerström , Michael Szendof Carlsson 5 Boka Kursinformation
2018-03-20 Stockholm: Bommersvik Inna Saxe , Michael Szendof Carlsson 8 Boka Kursinformation
2018-05-29 Skåne: Marina Plaza Magdalena Helander , Niclas Folkesson 6 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-20 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Jesper Jansson 0 Boka Kursinformation
2017-11-14 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB Magdalena Helander , Torbjörn Messing 5 Boka Kursinformation
2018-03-14 Skåne: Marina Plaza Magdalena Helander , Michael Szendof Carlsson 6 Boka Kursinformation
2018-09-06 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB Magdalena Helander 8 Boka Kursinformation
2018-11-06 Stockholm: Bommersvik Michael Szendof Carlsson , Charlotte Axelsson 7 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-10-09 Stockholm: Finlandshuset Konferens Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2017-11-06 Skåne: Marina Plaza Kurt Karlsson 6 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-25 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 2 Boka Kursinformation
2017-11-27 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 5 Boka Kursinformation

Coachande Ledarskap

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-27 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 3 Boka Kursinformation
2017-10-17 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 5 Boka Kursinformation

Vägen till en hållbar organisation!

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Kan du rekommendera andra att gå kursen?

Absolut!!! Dessa kurser är de bästa jag har gått. Bär med mig så mycket självupplevt. Det finns inga andra kurser, som jag har gått, som kommer i närheten av dessa.

Ann Maliniak, Sakkunnig Utbildning/Manager Education, LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Läs mer...

Bokar du flera utbildningar till samma företag?

Ta kontakt med oss om ni är flera från samma bolag som är intresserade av att boka utbildning för flera personer.