Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-11-05 Skåne: Hovs Hallar Gunnel Selin , Fredrik Lundgren 1 Boka Kursinformation
2018-11-05 Stockholm: Bommersvik Lilly Sjöblom , Michael Kröger 0 Boka Kursinformation
2018-11-19 Stockholm: Bommersvik Klara Kviberg , Jan Jägerfjord 0 Boka Kursinformation
2018-11-26 Stockholm: Bommersvik Elizabeth Kuylenstierna , Olof Mark 0 Boka Kursinformation
2018-12-03 Åkersberga: Runö Möten & Events Lena Sobel , Jonas Regnér 4 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-11-05 Stockholm: Bommersvik Helene Palmgren , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2018-11-26 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2019-03-04 Stockholm: Bommersvik Theresia Elvelo , Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2019-05-20 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 6 Boka Kursinformation
2019-06-24 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt Samarbete

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-12-04 Stockholm: Freys Hotel Meta Lagerström , Inna Saxe 2 Boka Kursinformation
2019-05-20 Stockholm: Bommersvik CoreCode 8 Boka Kursinformation
2019-11-18 Stockholm: Freys Hotel CoreCode 10 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-11-06 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander 2 Boka Kursinformation
2019-04-08 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander 9 Boka Kursinformation
2019-09-02 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander 10 Boka Kursinformation
2019-10-21 Skåne: Hovs Hallar Magdalena Helander 10 Boka Kursinformation

IOM - Coachutbildning Inner & Outer Management

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

6:e Dagen

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-11-26 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 0 Boka Kursinformation
2019-03-11 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 2 Boka Kursinformation
2019-05-06 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation

Coachande Ledarskap

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-11-07 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 5 Boka Kursinformation
2019-01-16 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation
2019-03-12 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation

Vägen till en hållbar organisation!

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

FUGL - Fördjupad UGL

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.