Öppna utbildningar

 

Människor som mår bra, är och gör bra.

Människor som mår bra känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Människor som känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta visar öppenhet och tillit mot andra.

Människor som befinner sig i miljöer där de känner öppenhet och tillit ökar sin förmåga flerfalt.

 

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-04-24 Skåne:
Hovs Hallar
Eva Selleck
Kurt Karlsson
1 Boka
2017-04-24 Stockholm:
Bommersvik
Kerstin Nyman Bingman
Jonas Regnér
0 Boka
2017-05-08 Stockholm:
Ljungbergsgården
Elizabeth Kuylenstierna
Stefan Hagslätt
1 Boka
2017-05-08 Skåne:
Hovs Hallar
Eva Tovinger
Olof Mark
0 Boka
2017-05-15 Stockholm:
Bommersvik
Jonas Lundgren
Meta Lagerström
0 Boka

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-05-08 Stockholm:
Bommersvik
Magdalena Helander
Kurt Karlsson
2 Boka
2017-05-29 Skåne:
Hovs Hallar
Eva Stenby Carlsen
Kurt Karlsson
2 Boka
2017-06-26 Stockholm:
Ljungbergsgården
Vivianne Thomsson
Magdalena Helander
4 Boka
2017-06-26 Stockholm:
Ljungbergsgården
Elizabeth Kuylenstierna
Kurt Karlsson
2 Boka
2017-09-04 Stockholm:
Ljungbergsgården
Magdalena Helander
Olof Mark
3 Boka

FS - Förtroendefullt Samarbete

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-05-15 Skåne:
Hovs Hallar
CoreCode
Niclas Folkesson
1 Boka
2017-09-12 Göteborg / Hindås:
Hjortviken Konferens AB
Meta Lagerström
Petra Thomassen
7 Boka
2017-10-24 Stockholm:
Bommersvik
Inna Saxe
Michael Szendof Carlsson
3 Boka
2017-12-06 Stockholm:
Freys Hotel
Meta Lagerström
Michael Szendof Carlsson
6 Boka

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-04-25 Göteborg / Hindås:
Hjortviken Konferens AB
Michael Szendof Carlsson
Charlotte Axelsson
4 Boka
2017-09-20 Stockholm:
Bommersvik
Magdalena Helander
Jesper Jansson
4 Boka
2017-11-14 Göteborg / Hindås:
Hjortviken Konferens AB
Magdalena Helander
Torbjörn Messing
5 Boka

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-10-09 Stockholm:
Finlandshuset Konferens
Kurt Karlsson 7 Boka
2017-11-06 Skåne:
Marina Plaza
Kurt Karlsson 7 Boka

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-04-24 Kungsängen:
Kungsängen
CoreCode 4 Boka
2017-06-12 Kungsängen:
Kungsängen
CoreCode 5 Boka
2017-09-25 Kungsängen:
Kungsängen
CoreCode 4 Boka
2017-11-27 Kungsängen:
Kungsängen
CoreCode 5 Boka

Coachande Ledarskap

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-27 Stockholm:
Karlavägen 108
CoreCode 4 Boka

Vägen till en hållbar organisation!

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Kan du rekommendera andra att gå kursen?

Absolut!!! Dessa kurser är de bästa jag har gått. Bär med mig så mycket självupplevt. Det finns inga andra kurser, som jag har gått, som kommer i närheten av dessa.

Ann Maliniak, Sakkunnig Utbildning/Manager Education, LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Läs mer...

Bokar du flera utbildningar till samma företag?

Ta kontakt med oss om ni är flera från samma bolag som är intresserade av att boka utbildning för flera personer.