Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-05-06 Skåne: Hovs Hallar Gunnel Selin , Bob Rosell 0 Boka Kursinformation
2019-05-06 Stockholm: Bommersvik Kerstin Nyman Bingman , Michael Szendof Carlsson 0 Boka Kursinformation
2019-05-20 Stockholm: Bommersvik Klara Kviberg , Jonas Lundgren 0 Boka Kursinformation
2019-05-20 Skåne: Hovs Hallar Eva Selleck , Michael Kröger 0 Boka Kursinformation
2019-06-10 Skåne: Hovs Hallar Louise Vinberg , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-05-20 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2019-06-24 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2019-09-16 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2019-10-07 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Kurt Karlsson 9 Boka Kursinformation
2019-11-04 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt Samarbete

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-05-15 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson 11 Boka Kursinformation
2019-09-17 Stockholm: Freys Hotel Michael Szendof Carlsson , Inna Saxe 10 Boka Kursinformation
2019-12-03 Stockholm: Freys Hotel Meta Lagerström , Inna Saxe 11 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-09-02 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Charlotte Axelsson 6 Boka Kursinformation

IOM - Coachutbildning Inner & Outer Management

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-12-02 Stockholm: Finlandshuset Konferens CoreCode 12 Boka Kursinformation

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-05-06 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 0 Boka Kursinformation
2019-07-01 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2019-09-16 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation
2019-11-25 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-05-08 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation
2019-09-11 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation
2019-11-06 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation

FUGL - Fördjupad UGL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-03-09 Vingåker: Båsenberga Michael Szendof Carlsson 9 Boka Kursinformation