Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-07-02 Skåne: Hovs Hallar Siv Bäcklin Englund , Bob Rosell 0 Boka Kursinformation
2018-07-02 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist , Jonas Dieden 0 Boka Kursinformation
2018-08-20 Stockholm: Bommersvik Mariola Gummesson , Göran Francke 2 Boka Kursinformation
2018-08-20 Skåne: Hovs Hallar Cecilia Hammarström , Stefan Hagslätt 0 Boka Kursinformation
2018-09-03 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Olof Mark 4 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-09-17 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Theresia Elvelo 4 Boka Kursinformation
2018-10-15 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Kurt Karlsson 6 Boka Kursinformation
2018-11-05 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 6 Boka Kursinformation
2018-11-26 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 3 Boka Kursinformation
2019-02-04 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 6 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt Samarbete

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-12-04 Stockholm: Freys Hotel Inna Saxe , Michael Szendof Carlsson 4 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-09-06 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB Magdalena Helander 2 Boka Kursinformation
2018-11-06 Stockholm: Bommersvik Michael Szendof Carlsson , Charlotte Axelsson 2 Boka Kursinformation

IOM - Coachutbildning Inner & Outer Management

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-01-01 Stockholm: Ersta Konferens- och Hotell Eva Kara Posse , Olof Mark 12 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-09-24 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation
2018-11-26 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 8 Boka Kursinformation
2019-03-11 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 8 Boka Kursinformation
2019-05-06 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 8 Boka Kursinformation

Coachande Ledarskap

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-09-12 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 2 Boka Kursinformation
2018-10-17 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 8 Boka Kursinformation
2018-11-07 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 5 Boka Kursinformation

Vägen till en hållbar organisation!

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

FUGL - Fördjupad UGL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-12-03 Skåne: Hovs Hallar Monica Utterdahl , Michael Szendof Carlsson 6 Boka Kursinformation
2019-03-04 Stockholm: Bommersvik CoreCode 8 Boka Kursinformation