Ökad självkännedom - Inre styrka - Medvetet ledarskap


Nyttan med THE, The Human Element

Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Genom att uppnå ökad självinsikt kan du använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen. Det finns ingen produkt eller tjänst som inte kan bli saboterad av taskiga attityder och bristfälliga relationer. THE-veckan möjliggör en mer öppen och tillitsfull kommunikation med både dig själv och din omgivning. Du tränar även på att göra mer konstruktiva val och att bli mer självstyrande i ditt eget liv – såväl privat som i arbetslivet. I våra THE utbildningar ingår Mebook som ett verktyg för din fortsatta utveckling. Det ingår även en uppföljningsdag ett halvår efter utbildningen.

Utbildningen leds av två certifierade handledare.

Läs mer...

THE - The Human Element

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-11-27 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 2 Boka Kursinformation
2017-12-04 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Eva Stenby Carlsen 2 Boka Kursinformation
2018-02-12 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Elizabeth Kuylenstierna 3 Boka Kursinformation
2018-03-05 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Theresia Elvelo 4 Boka Kursinformation
2018-04-09 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Magdalena Helander 5 Boka Kursinformation

THE HUMAN ELEMENT, FÖR VEM

En utbildning för dig som önskar en djupare förståelse för – och träning i – ditt eget, inre ledarskap.

  • Ökad självinsikt och självkänsla.
  • Trygghet i ledarskapet
  • Öppen och tillitsfull kommunikation
  • Ökad kvalitet i samarbete

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner.


HUR

Fem dagar, internat, måndag-fredag, inklusive en uppföljningsdag efter ca 6 månader.
Mebook ingår också under sex månader som ett stöd för din utveckling.
Under fem dagar arbetar du med din individuella utveckling, med hjälp av återkoppling från övriga kursdeltagare.
Interaktiva, praktiska övningar, varvas med kortare teoripass.
Du kommer även att fylla i och få hjälp med att tolka flera självskattningsinstrument, som visar på olika aspekter av mänskligt beteende.
Dr. Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) utgör en viktig bas under veckan.
 

Gruppstorlek: max 10 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare

 

The Human Element

 Ökad självinsikt och självkänsla
 Öppen och tillitsfull kommunikation
 Ökad kvalitet i samarbetet
 Minskat energiläckage
 Trygghet i ledarskapet

Förstärker din utveckling!