Interkulturell kompetens
En interaktiv utbildning online

Interkulturell kompetens

 

Interaktiv utbildning online som processleds under 3 träffar à 2 timmar, sammanlagt 6 timmar. Enklare hemuppgifter tillkommer. Det finns mycket outnyttjad kompetens hos våra nyanlända. Samtidigt finns det en bristande kunskap i de svenska företagen kring hur de ska kunna utnyttja kompetensen. En osäkerhet kring att hantera kulturkrockar och få till ett effektivt samarbete. Utifrån beforskade teorier och positiva erfarenheter arbetar vi med medvetenhet, kunskap och färdigheter som behövs för att hantera kommunikativa utmaningar i samarbete över kulturgränser. Vi tar bland annat upp följande teman:

  • Hur påverkas samarbetet av vår sociala hjärna och av kulturskillnader?
  • Konsekvenser av allt högre krav på kommunikativa färdigheter för att hantera ökad
    globalisering och mer kulturmix.
  • Praktiskt och verksamt: vi tränar med stöd av case, strategier och konkreta verktyg

För vem

  • Ledare/projektledare som arbetar internationellt
  • Medlemmar i mångkulturella team, oavsett om ni arbetar på samma fysiska
    arbetsplats eller möts virtuellt
  • Serviceenheter som har kunder och/eller leverantörer med annan kulturell bakgrund

 

Grupperna är max 12 personer, alla hör alla och kan även välja att se varandra.

Utbildningen anpassas till deltagarnas arbetssituation med hjälp av en kort enkät till alla anmälda. Kursen ger dig en djupare förståelse för konsekvenserna av de kulturskillnader som påverkar just ditt arbete, samt en verktygslåda för att framgångsrikt leda, samverka och kommunicera internationellt och interkulturellt.

NÄR: onsdagar den 11 och den 18 oktober samt den 8 november kl.8.30-10.30.

Kostnad: 6600 kr exkl moms

 

Interkulturell kompetens processleds av Inna Saxe med lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former och på olika nivåer i organisationer och företag. Hon har levt och arbetat i fyra länder, samt varit projektledare för internationella projekt i ett tiotal länder.
Inna är bland annat certifierad handledare för det forskningsbaserade programmet ”Förtroendefullt samarbete” som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.


Varmt välkommen att anmäla dig och/eller ställa frågor till Inna Saxe på inna.saxe@corecode.se

 
 

Inna Saxe

Online-format

Det innebär att du kan delta var som helst, så länge du har en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

Kostnad

Du får 6 timmars kunskap och
träning för att öka din interkulturella
kompetens.

 

6600 kr exkl moms

Vilka behov och önskemål har just ni när det gäller att träna på interkulturell kommunikation? Vi möter er där ni är och anpassar en insats tillsammans med er!  
Läs mer....