UGL - Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning

Nyttan med UGL-utbildning

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.Utbildningen är en unik resa i självinsikt och mänskliga relationer. Du tränar problemlösning i grupp. Ni arbetar bland annat med ledarskap, kommunikation, konflikthantering och feedback. Våra handlledare har utöver sin UGL certifiering också gått utbildningarna THE -The Human Element och Jämställdhet Genus Ledarskap, för att säkerställa att ni får en utbildning med hösta kvalitet.

Läs mer...

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2018-01-15 Stockholm: Bommersvik Gertrude Fuchs , Niclas Folkesson 2 Boka Kursinformation
2018-01-15 Skåne: Hovs Hallar Siv Bäcklin Englund , Stefan Hagslätt 1 Boka Kursinformation
2018-02-05 Skåne: Hovs Hallar Åsa Andersson , Olof Mark 1 Boka Kursinformation
2018-02-05 Stockholm: Bommersvik Michael Szendof Carlsson , Lisa Svahn 1 Boka Kursinformation
2018-02-19 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist , Peter Jungerfelt 4 Boka Kursinformation

UGL

  • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling och krav på ledarskapet under utvecklingen.
  • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden.
  • Utvecklande eller transformerande ledarskap.

 

UGL UTBILDNING, FÖR VEM

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.
 

HUR

5 dagar internat, måndag-fredag, totalt ca 48 timmars utbildningstid.
Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har också gått utbildningarna THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

 Ökad självkännedom
 Konkreta verktyg
 Tillvarata olikheter
 Konflikthantering
 Feedback och feedforward
 Ledarskap

Förstärker din utveckling!