UGL - Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning

UGL Utbildning

Ny version - ökat mervärde!

 

ugl utbildning

 

 

 


 

Läs mer om den nya versionen...

 


NYTTAN MED UGL UTBILDNING

UGL är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. För att säkerställa att UGL svarar upp mot aktuell forskning och framtidens behov, så kvalitetssäkras och uppdateras utbildningen kontinuerligt. 
 
Vårt samhälle består av olika konstellationer och grupper. En viktig del i att leda och ingå i dessa grupper handlar om att hantera människors olikheter, genom att skapa tillitsfulla relationer som grund för kommunikation och beslutsfattning.

Läs mer...

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-03-27 Skåne:
Hovs Hallar
Gunnel Selin
Fredrik Löfberg
0 Boka
2017-03-27 Stockholm:
Bommersvik
Åsa Andersson
Peter Jungerfelt
2 Boka
2017-04-03 Stockholm:
Bommersvik
Lena Sobel
Göran Francke
1 Boka
2017-04-03 Skåne:
Hovs Hallar
Cecilia Hammarström
Olof Mark
0 Boka
2017-04-24 Stockholm:
Bommersvik
Kerstin Nyman Bingman
Jonas Regnér
0 Boka

UGL bygger på beprövade teorier: dels Susan A Wheelans forskning om grupputveckling och om kraven på ledarskap i gruppens olika mognadsstadier, dels Will Schutz forskning om hur relationerna mellan individerna i gruppen påverkar samspelet och därmed effektiviteten. Och dels terorier om transformerande ledarskap.

UGL UTBILDNING, FÖR VEM

Utbildningen vänder sig såväl till chefer, ledare och medarbetare som framgångsrikt vill utveckla sig själv och andra. 
Genom UGL får du både personlig utveckling och verktyg för att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete.
 

HUR

En UGL utbildning omfattar ca 48 timmars utbildning, baserad på modern forskning. Du får med dig ökad förståelse för gruppens utveckling, ledarskap, olikheters påverkan, processmedvetenhet och självkännedom.

Under fem dagar ges du möjlighet att träna på ditt sätt att påverka och utöva inflytande, genom upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Våra deltagares rekommendation till sin omgivning brukar bli – gå UGL och upplev resan själv!


Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen.

Sociala medier

CoreCode International
När det oväntade blir bättre än du trodde. The Interviewer av Bus Stop Films är en liten film med ett stort och viktigt budskap. Filmens huvudperson Thomas söker ett prestigefyllt jobb på en känd advokatfirma och hamnar i en oväntad intervjusituation. #ledarskap

The Interviewer // Le recruteur // Das Vorstellungsgespräch HD

Made through the Bus Stop Films weekly film making workshops for people with an intellectual disability, this film has found it's way onto screens across the...

 
CoreCode International
What's lacking in the world right now is not women leaders, but rather leaders who lead like women, said best-selling leadership author Simon Sinek, speaking at the Women Entrepreneurs Rock the World Conference in New York City. #arbetsmiljö

Women Leaders: Stop Trying to Lead Like a Man

To be a true leader, you must establish trust and build bonds with your employees, says Simon Sinek.

 
CoreCode International
Samma omedvetna mekanismer som utesluter kvinnor från vissa rum och vissa tjänster exkluderar också människor med utländsk bakgrund. – Vi tror kanske att vi behandlar alla lika och få vill medvetet förtrycka någon annan, men mycket av det vi gör, gör vi utan att ens reflektera över det, säger René Leon Rosales, forskningsledare på Mångkulturellt Centrum i Fittja. #ledarskap

Bli medveten om rådande normer | CoreCode

Samma omedvetna mekanismer som utesluter kvinnor från vissa rum och vissa tjänster exkluderar också människor med utländsk bakgrund.

 

  Ökad självkännedom
  Konkreta verktyg
  Tillvarata olikheter
  Konflikthantering
  Feedback och feedforward
  Ledarskap

 

 

Jag hade hört talas om UGL från flera håll och var nyfiken på denna annorlunda utbildning.
UGL gav mig massor och jag har fortfarande kvar dessa bilder som jag tog.
"Jag"-budskapet använder jag nu utan ens att tänka.
Denna UGL var och förblir kunskap jag ej velat vara utan idag.


Mariana "mirre" Dehlin, vd /ägare, Mirres frisörer hudterapeaut

Förstärker din utveckling !

 

Bokningsvillkor

 

 

Jag har fått syn på beteenden hos mig själv och vad dessa beteenden sänder ut för signaler. Jag har fått en synnerligen ökad kunskap om gruppen kontra mig, och hur jag påverkar en grupp och hur gruppen påverkar mig. Jag har också fått syn på mina ledaregenskaper och vet hur jag ska arbeta framåt för att utveckla dessa egenskaper.

Magnus

Läs mer...