UGL - Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning

”På de 5 dagarna lärde jag mer om mig själv i mitt förhållande till andra människor än vad jag gjort under många år av samarbete med andra människor.”   (säger en av våra deltagare)

Nyttan med UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Här får du träna beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sedan tidigare. Bland det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Det innebär att du direkt får träna ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback. Våra handledare har utöver sin UGL certifiering också gått utbildningarna THE -The Human Element och JGL-Jämställdhet Genus Ledarskap, för att säkerställa att ni får en utbildning med högsta kvalitet.

 Ökad självkännedom
 Konkreta verktyg
 Tillvarata olikheter
 Konflikthantering
 Feedback och feedforward
 Ledarskap
 

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-02-18 Stockholm: Bommersvik Maria Bergengren , Jan Jägerfjord 0 Boka Kursinformation
2019-02-25 Skåne: Hovs Hallar Eva Tovinger , Olof Mark 0 Boka Kursinformation
2019-03-11 Skåne: Hovs Hallar Ann-Christine Bergström , Peter Jungerfelt 0 Boka Kursinformation
2019-03-11 Stockholm: Bommersvik Madeleine Sohlberg , Rune Tapper 0 Boka Kursinformation
2019-03-25 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist , Olof Mark 3 Boka Kursinformation

UGL - Utvecklig av grupp och ledare

  • Susan A Wheelans, evidensbaserade, forskning om gruppers utveckling och krav på ledarskapet under utvecklingen.
  • Dr Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden.
  • Utvecklande eller transformerande ledarskap.

 

UGL Utbildning, för vem

Chefer, ledare och medarbetare. Utbildningen lämpar sig även för medarbetare utan eget personalansvar. Susan Wheelan betonar vikten av ett aktivt medarbetaransvar, för att skapa effektiva och välmående grupper.
 

Hur fungerar UGL-utbildningen

Utveckling av Grupp och Ledare genomförs under 5 dagar på internat, måndag-fredag, med totalt 48 timmars utbildningstid. Du ges möjlighet att träna på att påverka och utöva ditt inflytande, genom ett upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har också gått utbildningarna THE-The Human Element och JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap.

   Förstärker din utveckling!