UGL - Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning

UGL Utbildning

Ny version - ökat mervärde!

 

ugl utbildning

 

 

 


 

Läs mer om den nya versionen...

 


NYTTAN MED UGL UTBILDNING

UGL är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. För att säkerställa att UGL svarar upp mot aktuell forskning och framtidens behov, så kvalitetssäkras och uppdateras utbildningen kontinuerligt. 
 
Vårt samhälle består av olika konstellationer och grupper. En viktig del i att leda och ingå i dessa grupper handlar om att hantera människors olikheter, genom att skapa tillitsfulla relationer som grund för kommunikation och beslutsfattning.

Läs mer...

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-01-16 Stockholm:
Bommersvik
Meta Lagerström
Michael Kröger
0 Boka
2017-01-16 Skåne:
Hovs Hallar
Ann-Christine Bergström
Stefan Hagslätt
0 Boka
2017-02-06 Skåne:
Hovs Hallar
Louise Vinberg
Kurt Karlsson
0 Boka
2017-02-06 Stockholm:
Bommersvik
Didi Welander
Michael Szendof Carlsson
1 Boka
2017-02-20 Stockholm:
Ljungbergsgården
Elizabeth Kuylenstierna
Mats Wahlström
2 Boka

UGL bygger på beprövade teorier: dels Susan A Wheelans forskning om grupputveckling och om kraven på ledarskap i gruppens olika mognadsstadier, dels Will Schutz forskning om hur relationerna mellan individerna i gruppen påverkar samspelet och därmed effektiviteten. Och dels terorier om transformerande ledarskap.

UGL UTBILDNING, FÖR VEM

Utbildningen vänder sig såväl till chefer, ledare och medarbetare som framgångsrikt vill utveckla sig själv och andra. 
Genom UGL får du både personlig utveckling och verktyg för att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete.
 

HUR

En UGL utbildning omfattar ca 48 timmars utbildning, baserad på modern forskning. Du får med dig ökad förståelse för gruppens utveckling, ledarskap, olikheters påverkan, processmedvetenhet och självkännedom.

Under fem dagar ges du möjlighet att träna på ditt sätt att påverka och utöva inflytande, genom upplevelsebaserat lärande. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag.

Våra deltagares rekommendation till sin omgivning brukar bli – gå UGL och upplev resan själv!


Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen.

Sociala medier

CoreCode International
“A leader is somebody who makes all the people around him or her better, and that cuts across all levels,” says Ethan Bernstein, Ph.D., of Harvard Business School. That person can be you, at whatever level you choose. Leadership isn’t dying; it’s evolving. To step up, you just need to understand the new rules of being a leading person. #ledarskap #leadership

The Art of Leadership - Texture

Above Image | Paintings by Roberto Parada, Eric Heintz (photo composition) , Luke Stettner/Getty Images (gallery). Fill out your skills and take command. Even if your last name isn’t Franklin, King, or Jobs, you have the opportunity to step up and take charge of your life. Here are the new rules to…

 
CoreCode International
Vårt senaste nyhetsbrev handlar om hur du kan hantera konflikter. Vill du fördjupa dig och bli bättre på att skapa goda relationer på jobbet så kan vi tipsa om vår utbildning Förtroendefullt samarbete. Under tre dagar lär du dig att skapa och behålla välfungerande relationer, så att både människor och organisationer mår och fungerar väl. Läs mer och boka en plats på vårens utbildningar här! #ledarskap #arbetsmiljö

Förtroendefullt Samarbete, FS | CoreCode

Förtroendefullt samarbete vänder sig till alla chefer, ledare och medarbetare som har nytta av att träna på att förebygga och lösa konflikter.

 

  Ökad självkännedom
  Konkreta verktyg
  Tillvarata olikheter
  Konflikthantering
  Feedback och feedforward
  Ledarskap

 

 

Jag hade hört talas om UGL från flera håll och var nyfiken på denna annorlunda utbildning.
UGL gav mig massor och jag har fortfarande kvar dessa bilder som jag tog.
"Jag"-budskapet använder jag nu utan ens att tänka.
Denna UGL var och förblir kunskap jag ej velat vara utan idag.


Mariana "mirre" Dehlin, vd /ägare, Mirres frisörer hudterapeaut

Förstärker din utveckling !

 

Bokningsvillkor

 

 

Jag har fått syn på beteenden hos mig själv och vad dessa beteenden sänder ut för signaler. Jag har fått en synnerligen ökad kunskap om gruppen kontra mig, och hur jag påverkar en grupp och hur gruppen påverkar mig. Jag har också fått syn på mina ledaregenskaper och vet hur jag ska arbeta framåt för att utveckla dessa egenskaper.

Magnus

Läs mer...