Välkommen till CoreCode


Frihet att vara och verka olika!

Människor som mår bra, är och gör bra.

Människor som mår bra ser sig som betydelsefulla, kompetenta och omtyckningsbara.

Vi skapar mötesplatser genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar, för att ni ska nå era affärsstrategiska mål och skapa långsiktigt välmående organisationer.


 

Våra öppna utbildningar

Boka nu

FS

FS - Förtroendefullt Samarbete

Boka nu

JGL

JGL - Jämställdhet Genus Ledarskap

Boka nu

THE

THE - The Human Element

Boka nu

UGL

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Anpassade uppdrag

Vart vill ni? Och varför?  
Vi möter er där ni är och ger er stöd att komma dit ni vill och behöver.
Målet med våra anpassade uppdrag är att ni ska må och prestera väl. 

Läs mer...

Nyfiken på våra nyhetsbrev?

Senaste nyhetsbrevet handlar om:
Coachande förhållningssätt - fråga och nå längre!

Ett coachande förhållningssätt ligger i tiden. Men vad innebär det?
Du kan sannolikt få lika många svar som antalet personer som svarar. Kanske finns det ändå en gemensam syn - att det är frågorna som gör skillnaden.

När människor får - och själv ställer sig - frågor som väcker nya tankar föds också nya möjligheter att komma vidare och framåt. Läs mer..

Webbinarium Interkulturella möten:

Hantera olikheter för att frigöra potential!
Kostnadsfritt webbinarium

Vad behöver en chef/projektledare tänka på för att förebygga kulturkrockar?
Vilka skillnader finns det mellan Sverige och andra länder när det gäller affärskommunikation; t.ex. i feedback, möten och beslutsfattande?
Vilka strategier och handfasta tips finns för att framgångsrikt hantera utmaningar och utnyttja potential?  Läs mer..
 

Vägen till en hållbar organisation!

Vad innebär hållbarhet för mig och min organisation?

Digitaiseringen gör att vår omvärld förändras snabbare än någonsin tidigare. Hållbarhetsfrågan upplevs av de flesta som viktig och angelägen, men också komplex.

Hur kan min organisation bäst integrera hållbarhetsfrågorna samtidigt som vi förstärker vår konkurrenskraft?