Välkommen till CoreCode

Frihet att vara och verka olika!

Människor som mår bra, är och gör bra.

Människor som mår bra känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Vi skapar mötesplatser genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar, för att ni ska nå era affärsstrategiska mål och skapa långsiktigt välmående organisationer.

Anpassade uppdrag

Syftet med våra anpassade uppdrag är att få och nå en enad organisation, genom delaktighet i hela processen. Detta oavsett om vi arbetar med en enskild avdelning eller med en hel myndighet eller multinationell koncern.
Vi vill att våra kunder ska utvecklas, för att på sikt självständigt kunna bedriva ett kontinuerligt och effektivt förändringsarbete. I längden ska vi bli överflödiga.
Ni ska vilja och kunna själva. Läs mer...

Våra öppna utbildningar

Boka nu

UGL

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Boka nu

THE

THE - The Human Element

Boka nu

FS

FS - Förtroendefullt Samarbete

Boka nu

J-G-L

J-G-L - Jämställdhet Genus Ledarskap

GZHA

Kursen gav mig djupare förståelse för orsaken till de mentala hinder jag fortfarande bär inom mig trots tidigare resor i personlig utveckling och utforskandet av mina försvarsbeteenden. Jag fick på ett mjukt sätt utforska ursprunget till mina rädslor genom att få uppleva med kroppen och kreativt skrivande. Metoder som i detta utforskande släppte fram en ny kraft och riktning på vad jag vill skapa mer av framåt i mitt liv. Jag går tillbaka till mina anteckningar från kursen när jag känner att jag tappar tråden och faller in i gamla mönster.
För vem bestämmer när det är min tur att leva? Vem bestämmer om mina känslor är berättigade? Vem bestämmer om vilka val jag vill göra? Om inte jag? Jag har makten att skriva om mitt liv. Och den upplevelsen är för mig att vara full av liv.

FS i förändringsarbete - anpassat uppdrag

Vi genomförde Förtroendefullt Samarbete med all personal i företaget under våren 2014. Vårt syfte var att tydliggöra, stärka och utveckla vår samarbetskultur och effektivisera vår verksamhet. Det var en bra investering som har gett tydliga effekter utifrån vårt syfte.

Kerstin Gudmunds, HR chef på Sala Sparbank

 

 

Dessa kurser är de bästa jag har gått. Bär med mig så mycket självupplevt. Det finns inga andra kurser, som jag har gått, som kommer i närheten av dessa.

Ann Maliniak, Sakkunnig Utbildning/Manager Education, LIF - de forskande läkemedelsföretagen, THE och FS