Välkommen till CoreCode

Människor som mår bra, är och gör bra.

Människor som mår bra känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Vi skapar mötesplatser genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar, för att ni ska nå era affärsstrategiska mål och skapa långsiktigt välmående organisationer.

Anpassade uppdrag

Syftet med våra anpassade uppdrag är att få och nå en enad organisation, genom delaktighet i hela processen. Detta oavsett om vi arbetar med en enskild avdelning eller med en hel myndighet eller multinationell koncern.
Vi vill att våra kunder ska utvecklas, för att på sikt självständigt kunna bedriva ett kontinuerligt och effektivt förändringsarbete. I längden ska vi bli överflödiga.
Ni ska vilja och kunna själva. Läs mer...

Våra öppna utbildningar

Boka nu

UGL

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Boka nu

THE

THE - The Human Element

Boka nu

FS

FS - Förtroendefullt Samarbete

Boka nu

J-G-L

J-G-L - Jämställdhet Genus Ledarskap

Vi på CoreCode önskar alla våra deltagare, kunder, handledare och återförsäljare en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

I julens anda har

CoreCode International

skänkt en gåva till Läkare Utan Gränsers verksamhet.

Tillsammans räddar vi liv.

Ett varmt tack,

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

FS i förändringsarbete - anpassat uppdrag

Vi genomförde Förtroendefullt Samarbete med all personal i företaget under våren 2014. Vårt syfte var att tydliggöra, stärka och utveckla vår samarbetskultur och effektivisera vår verksamhet. Det var en bra investering som har gett tydliga effekter utifrån vårt syfte.

Kerstin Gudmunds, HR chef på Sala Sparbank

 

 

Dessa kurser är de bästa jag har gått. Bär med mig så mycket självupplevt. Det finns inga andra kurser, som jag har gått, som kommer i närheten av dessa.

Ann Maliniak, Sakkunnig Utbildning/Manager Education, LIF - de forskande läkemedelsföretagen, THE och FS