Välkommen till CoreCode


Frihet att vara och verka olika!

Människor som mår bra, är och gör bra.

Människor som mår bra känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

Vi skapar mötesplatser genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar, för att ni ska nå era affärsstrategiska mål och skapa långsiktigt välmående organisationer.

Anpassade uppdrag

Syftet med våra anpassade uppdrag är att få och nå en enad organisation, genom delaktighet i hela processen. Detta oavsett om vi arbetar med en enskild avdelning eller med en hel myndighet eller multinationell koncern.
Vi vill att våra kunder ska utvecklas, för att på sikt självständigt kunna bedriva ett kontinuerligt och effektivt förändringsarbete. I längden ska vi bli överflödiga.
Ni ska vilja och kunna själva. Läs mer...

Våra öppna utbildningar

Boka nu

UGL

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

Boka nu

THE

THE - The Human Element

Boka nu

FS

FS - Förtroendefullt Samarbete

Boka nu

J-G-L

J-G-L - Jämställdhet Genus Ledarskap

Vi gick Förtroendefullt samarbete tillsammans och tog med oss nya insikter och konkreta nycklar i hur vi bygger långsikta relationer och även hur vi löser såväl interna som externa konflikter som vi använder oss av än idag.

Staffan Taylor och Richard Gustafsson, Co-Founders av Forza of Sweden (forzaofsweden.se)

FS i förändringsarbete - anpassat uppdrag

Vi genomförde Förtroendefullt Samarbete med all personal i företaget under våren 2014. Vårt syfte var att tydliggöra, stärka och utveckla vår samarbetskultur och effektivisera vår verksamhet. Det var en bra investering som har gett tydliga effekter utifrån vårt syfte.

Kerstin Gudmunds, HR chef på Sala Sparbank

Dessa kurser är de bästa jag har gått. Bär med mig så mycket självupplevt. Det finns inga andra kurser, som jag har gått, som kommer i närheten av dessa.

Ann Maliniak, Sakkunnig Utbildning/Manager Education, LIF - de forskande läkemedelsföretagen, THE och FS