Katti Bauer

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL. Katti arbetar med anpassade uppdrag för att få grupper att komma fram till gemensamma plattformar gällande värdegrund och målsättningar.

 

Bakgrund

Katti har sin akademiska bakgrund inom idrottspsykologi och idrottspedagogik. Främst har Katti arbetat inom idrotten med att att leda processer, genomföra ledarutbildningar och att utveckla individ och organisation. Hon har även stor erfarenhet av att arbeta inom demokratiskt styrda organisationer, såsom kommun.

 

Verkstygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    GDQ-certifierad
•    Processledare inom SISU Idrottsutbildarna