Matti Kortelainen

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL, Chefshandleding och ledarutveckling.

 

Bakgrund

Matti har socionom- och marknadsekonomexamen från Lunds Universitet. Han har 20 års erfarenhet som chef och ledare. Han har arbetat som chef inom offentlig sektor, VD inom kooperativ verksamhet och verksamhetsledare inom ideell kulturverksamhet. Matti har erfarenhet av förändringsledning och organisationsförändringar.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    IPU Profilanalys