Referenser

 

"Jag rekommenderar varmt denna utbildning till andra! Våga gå in i en spännande process där du förutom mycket bra arbetsredskap också får en häftig personlig resa!
Jag är idag en mer framgångsrik konsult och stolt över att redan kort efter utbildningen ha flera intressanta och nöjda coachklienter. I tillägg till det så får jag idag bättre feedback som utbildningsledare för de kurser jag håller på grund av att jag anammat ett mer coachande förhållningssätt i min interaktion med deltagarna – och jag har mer autentisk energi!

Margareta - organisationskonsult
 

I den här utbildningen fick jag både lära mer om mig själv genom insikter och ökad medvetenhet och lära mer om coachande ledarskap och förhållningssätt – denna utbildning blev inte bara en ny pärm i hyllan! - utan den har från början varit direkt applicerbar i verksamheten. Jag använder dagligen verktygen och förhållningssätten för att hålla bättre möten och samtal och för att få personalen att växa. Har blivit både mer effektiv och mer autentisk och mänsklig. Otroligt nöjd
Eva - produktionschef
 

Mitt dilemma som chef var att jag hela tiden fastnade i det operativa och i att släcka bränder…Efter denna coachutbildning har jag äntligen kunnat frigöra tid för mer strategiskt och visionärt arbete – och också för mer fritid. Jag ser fram emot att gå till jobbet och känner mig nöjd när jag går hem…
Robert - VD
 

 

 

"De insikter, lärdomar och den ökade självkännedom jag fick under coachutbildningen har gett mig möjlighet att coacha och stötta medarbetare, och kunder:) på ett mycket mer närvarande och kraftfullt sätt. Och det ger resultat långt över förväntan”.
Tomas – projektledare och coach
 

Coaching och ett coachande förhållningssätt är ett av de mest kraftfulla verktyg jag stött på. Det tar fram det bästa i den enskilda människan och i teamet. Varje dag och i varje möte med människor kan jag använda något jag lärt i utbildningen. Något som ger ett högre mervärde - mer tydlighet och mer effekt. Jag hade aldrig föreställt mig att få ut så mycket för mitt yrkesliv samtidigt som jag fick ut så mycket privat. Extra glad är jag att denna coachutbildning också hjälpt mig att fördjupa min medvetenhet och min närvaro. Det gör alla aspekter av mitt liv rikare"
Pauline – professionell coach

 

"Den här utbildningen har gett mig möjligheten att guida människor mot sina professionella och personliga mål på ett varmt och inkännande sätt, samtidigt som jag har struktur och verktyg att luta mig emot – och med utveckling och resultat långt över vad jag trodde var möjligt!
Utbildningen gav mig också starkare självförtroende och självkänsla. Allt detta har jag nytta av inte bara som professionell coach och konsult utan också i alla sammanhang i mitt liv och möten med människor
"
Ingrid – friskvårdskonsult och terapeut
 

"Jag hade jobbat många år som organisationskonsult och faciltator när jag började coachutbildningen. Jag var framgångsrik och ganska nöjd med min situation. Efter utbildningen jobbar jag med människor och team på en helt annan nivå, både effektivare och med mer glädje, både för dem och för mig. Det är en fröjd att få vara med och se människor och organisation utvecklas och växa på detta kraftfulla sätt!”
Hans - handledare, executive coach, organisationskonsult
 

Jag vet inte hur många ledarskapsutbildningar jag gått, kända och mer okända…men efter ha gått denna utbildning och förstått essensen i coachande ledarskap och den mångfald av konkreta verktyg för både individer och grupper som vi fick lära så känner jag att jag blivit en betydligt bättre ledare. Både mer situationsanpassad och effektiv, och dessutom trevligare på ett bra sätt:)
Anders – marknadsförings- och försäljningschef
 

 

"Denna utbildning har gett mig stora insikter om mig själv och hur jag kan kommunicera tydligare. Jag kan lyssna bortom orden och lättare se en gemensam målbild med de personer jag interagerar med.
Detta ha styrkt mig på den professionella arenan med mina internationella kunder och hjälpt mig att bli mer framgångsrik som ledare och affärsman, och dessutom som pappa!
"
Johan - företagsledare
 

Hela upplägget med utbildningen att lära sig att coacha med sikte på ett mer varaktigt hållbart resultat har varit så givande! Ramverket tillsammans med alla dess verktyg inom kommunikation och utveckling har gett mig bra strukturer och trygghet samtidigt som jag kunnat känna mig flexibel och vara situationsanpassad. Så roligt att själv få växa som människa – och att också kunna bidra till andra människors växande på ett professionellt sätt!