Utveckla långsiktigt förtroendefulla relationer och organisationer

FS - Förtroendefullt Samarbete

- ger näring till förtroendefulla relationer
  och långsiktig effektivitet 

Förtroendefullt Samarbete

 

NYTTAN MED FÖRTROENDEFULLT SAMARBETE

Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är lika vanliga som oundvikliga. Ibland leder dock motsättningar till destruktiva konflikter som stör effektiviteten. Olösta och outtalade konflikter påverkar våra organisationer negativt och skapar ineffektivitet och stress, både på individnivå och i organisationen som helhet.

Läs mer...

 

FS - Förtroendefullt Samarbete

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2017-09-12 Göteborg / Hindås: Hjortviken Konferens AB Meta Lagerström , Petra Thomassen 6 Boka Kursinformation
2017-10-24 Stockholm: Bommersvik Inna Saxe , Michael Szendof Carlsson 5 Boka Kursinformation
2017-12-06 Stockholm: Freys Hotel Meta Lagerström , Michael Szendof Carlsson 5 Boka Kursinformation

Den goda nyheten är att detta går att förebygga. Utbildningen Förtroendefullt samarbete ger kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och verktyg för att kunna förebygga dem.

FÖRTROENDEFULLT SAMARBETE, FÖR VEM

Förtroendefullt samarbete vänder sig till alla chefer, ledare och medarbetare som har nytta av att träna på att förebygga och lösa konflikter. Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att utveckla långsiktigt förtroendefulla relationer och organisationer; en verkligt effektiv samarbetskultur!

HUR

Förtroendefullt samarbete bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den så kallade Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt för att nå överenskommelser, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Syftet är att både hävda egna intressen och samtidigt bygga upp långsiktiga relationer.
 
Den mjuka delen bygger på Will Schutz FIRO-teori och delar av hans utvecklingsprogram The Human Element. Fokus under de tre utbildningsdagarna är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer. Syftet är att bättre kunna hantera ickefungerande relationer, för att istället skapa välmående och välfungerande organisationer.

Under utbildningen får deltagarna träna på att bli varse sina egna försvarsreaktioner och istället välja ett agerande som främjar långsiktiga relationer och konstruktiv problemlösning.

 

Gruppstorlek: max 15 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare

 

   Ökad samarbetskompetens
   Ökad öppenhet
   Betydlelsen av egna val
   Självkännedom och förståelse
        för andra
   Problemlösning och förhandling