Förtroendefullt Samarbete -

Långsiktiga förtroendefulla relationer

"Jag lärde mig mycket om mig själv och fick insikter om hur jag kan ändra beteende för att få ett bättre samarbete." (tycker en av våra deltagare)

Nyttan med FS - Förtroendefullt samarbete

Förtroendefullt Samarbete ger näring till förtroendefulla relationer och långsiktig effektivitet
Ett bra samarbete, hur svårt kan det vara. Varför gör vi inte bara som vi kommit överens om?!
I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi ville något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och oss själva. Förtroendefullt samarbete är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.
Utbildningen bygger på en unik kombination av "hårda och mjuka" metoder. Dels Harvardmodellen - intressebaserad problemlösning, en beforskad metod, där båda parter får sina intressen tillgodosedda. Dels Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) som visar på konsekvenser av beteenden i mellanmänskliga relationer.

   Mer om FS -
   Förtroendefullt samarbete

FS - Förtroendefullt Samarbete

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2019-09-17 Stockholm: Freys Hotel Michael Szendof Carlsson , Inna Saxe 7 Boka Kursinformation
2019-12-03 Stockholm: Freys Hotel Meta Lagerström , Inna Saxe 11 Boka Kursinformation

Förtroendefullt samarbete, för vem

Vänder sig till chefer, ledare och medarbetare som vill lära sig att utveckla långsiktiga förtroendefulla relationer och organisationer; en verkligt effektiv samarbetskultur!


Hur fungerar Förtroendefullt samarbete

Förtroendefullt samarbete bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder.

  • Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.
  • Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Focus under utbildningen är att öka försståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.

Under utbildningen får deltagarna träna på att bli medvetna om sina egna försvarsreaktioner och istället välja ett agerande som främjar långsiktiga relationer och konstruktiv problemlösning.

Utbildningen genomförs som internat och externat.
 

Gruppstorlek: max 12 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

 

Ökad samarbetskompetens
Ökad öppenhet
Betydlelsen av egna val
Självkännedom och förståelse för andra
Problemlösning och förhandling