Nyttan med UL -
Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina medarbetare.

Då kan du uppnå en effektivare organisation där dina medarbetare strävar efter samma mål som du.

Vad är utvecklande ledarskap?

Ett utvecklande ledarskap utmärks av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter frågor som handlar om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig värdegrund.

En utvecklande ledare  kännetecknas även av inspiration och motivation för att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men även att konfrontera i ett gott syfte för både individ och organisation.

Utbildningen i Utvecklande Ledarskap inleds med att inventera ledarens aktuella ledarskapsbeteende med analysverktyget 360 grader. Både överordnade, sidoordnade och underordnade får möjlighet att bedöma ditt ledarskap samtidigt som du själv gör en självskattning. Modellen ger en riktning för önskad utveckling.

Under Utvecklande Ledarskaps tre första dagar, får du en möjlighet att få en inblick i och förstå dessa mönster och mekanismer.
Efter drygt en månad sker en uppföljning för ytterligare reflektioner och utbyte av erfarenheter. Totalt 4 dagar (3 + 1 dag)

UL Utvecklande Ledarskap

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-25 Stockholm: Bommersvik, Södermanland Josi Lundin 10 Boka Kursinformation
2024-10-21 Skåne: Hovs Hallar Christer Thornblad 6 Boka Kursinformation
2024-11-11 : Stockholms regionen Josi Lundin 10 Boka Kursinformation

UL bygger på vetenskaplig grund som Försvarshögskolan har kartlagt. Det finns avgörande skillnader mellan det utvecklande och det konventionella ledarskapet som har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den amerikanska modellen Transformational Ledership uppkom vid flera studier där förbättrad effektivitet inom organisationer påvisats. Fortsatta studier och med hjälp av internationella kontakter med forskare ledde Försvarshögskolan fram till modellen Utvecklande Ledarskap. Med ett konventionell ledarskap kan man när det funger bra nå mål som man kommit överens om på kort sikt. På längre sikt kan man med ett utvecklat ledarskap komma längre.

UL - Utvecklande ledarskap, för vem

UL är en utbildning för ledare eller chefer som vill utvecklas och få ökad insikt i sitt eget ledarbeteende och ledarroll. Du behöver vara chef eller ledare över ett antal personer som kan ge återkoppling på dina ledaregenskaper.


Hur fungerar UL - Utbildningen

Innan utbildningen startar får dina medarbetare och du själv skatta ditt ledarskapsbeteende med hjälp av ett bedömningsformulär (ULL) på ett 60-tal frågeställningar. Dessa frågor sänds via mail till medarbetarna och är anonyma för dig under din utbildningen.

Den personliga feedback som du får av svaren från dina medarbetare kan ses som en inventering av ditt aktuella ledarskapsbeteende. En högre frekvens av Utvecklande Ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall och mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

Arbetet under dagarna sker ofta i små grupper där du kan reflektera på djupet över dina egna ledarbeteenden och utvecklingspotential.

 

Gruppstorlek: 6-15 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare
Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen.