Inna Saxe

UGL och FS handledare

 

Fokusområden

Inna har arbetat med kommunikation på olika sätt i drygt 30 år, de senaste 10 åren med organisationsutveckling både i Sverige och internationellt. Inna arbetar främst med anpassade utbildningar för lednings- och personalgrupper. Hennes fokus ligger på att synliggöra kopplingar mellan personliga värderingar och företagets värdegrund. Att medvetandegöra sättet att kommunicera internt och externt samt utveckla förmågor att samarbeta effektivt och långsiktigt. Inna är certifierad handledare för programmet ”Förtroendefullt samarbete” och utbildar grupper och individer i att förebygga konflikter och underlätta kommunikation, även interkulturell. Hon arbetar på fem språk: svenska, engelska, ukrainska, polska och ryska.


Bakgrund

Inna arbetade som journalist i Ukraina, Ryssland och Sverige samt som projektledare för ett tiotal fleråriga insatser inom internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i Östeuropa, Kazakstan och Kina. Projekten syftade till att utveckla organisationer och ledarskap och då slipade Inna sina metoder i organisationsutveckling, konflikthantering och teambuilding. Samtidigt vidareutbildade hon sig inom ledarskap, grupputveckling och kommunikation och började arbeta som konsult.


Verktygslåda


•    Certifierad handledare för Förtroendefullt Samarbete
•    DISC beteendeanalyser
•    FUGL (Fördjupad UGL) och ett tiotal kurser inom ledarskap, kommunikation och utveckling av grupper och individer
•    Interkulturell kommunikation​
     Rätt fokus hos StyrelseAkademien