Förtroendefullt samarbete

Tillitsbaserade affärer och relationer

"Den här utbildningen är genom mina år den utbildning som gett mig bäst redskap
att hantera mig själv men även omgivningen." Jenny Nedemark, Vattenfall

"Jag har fått ett nytt mindset, börjat tänka på vad jag och andra befinner sig i.
Mig passade bra med mycket interaktion. Öppnar upp för mycket självreflektion,
även insilkter som Element B gav. Gillade handledarnas fina bebomötande,
lyssnande och proffsigt."                   

Förtroendefullt samarbete
- Tillitsbaserade affärer och relationer

Det certifierade programmet ger dig praktiska verktyg i att skapa ett välfungerande samarbetsklimat. 
 

Mål med utbildningen:

 • Få kunskap om och förståelse för grunderna för Tillitsbaserat ledarskap, bland annat i feedback-situationer.
   
 • Utveckla din förmåga att skapa en effektiv samarbetkultur och i samverkan med andra lösa intressemotsättningar och problem.
   
 • Framgångsrikt hantera medarbetare eller kollegor som är irriterade och upprörda.
   
 • Genomföra samtal eller förhandlingar på ett sätt som gör alla parter nöjda med resultatet.
   
 • Få ökad insikt om egna attityder, triggers och beteenden vid intressemotsättningar,
   
 • Få många tillfällen att träna färdigheter i att bygga tillitsfulla relationer.
   
 • Lämna kursen med en konkret plan för ett eget case från din verklighet.
   

Förtroendefullt samarbete, för vem

Programmet vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner som vill lära sig att utveckla tillitsbaserade, förtroendefulla relationer och skapa en effektiv samarbetskultur.

 

   Mer om Förtroendefullt samarbete

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-10-01 Skåne: Hovs Hallar Inna Saxe , Emma Rosqvist 5 Boka Kursinformation
2024-11-26 : Stockholms regionen Emma Rosqvist , Inna Saxe 12 Boka Kursinformation

Hur fungerar Förtroendefullt samarbete

I mänskligt samspel kärvar det då och då, trots att vi vill något helt annat. Vi hamnar i försvar och tappar förmågan att lyssna, både på varandra och på oss själva. Vi hamnar i ”röd zon”, där öppenheten och nyfikenheten för att förstå varandra blir sämre. Arbetet blir mindre effektivt och medarbetarnas välmående sjunker. Kan vi i stället vara i ”grön zon”, finns där en bättre vilja och önskan att verkligen vilja samarbeta. 

Under kursen får du även möjlighet att upptäcka dina triggers och ibland hindrande beteenden som kan försvåra samarbete och tillit. Då kan du på ett mer medvetet sätt justera ditt beteende och uppnå det du egentligen vill åstadkomma.

Efter ett möte, samtal eller förhandling behöver både du och din partner känna er nöjda och säkra på att ha fått till den bästa möjliga överenskommelsen. Och att ni kan mötas igen i tillit för att fortsätta utveckla lönsamma affärer och långsiktiga relationer.

Programmet bygger på en kombination av två metoder:

 • Harvardmodellen - intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Gedigen forskning finns som grund för detta arbetssätt.
 • Dr Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Focus under utbildningen är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer.


Upplägg

3 dagar, dagtid. Kurslokal i centrala Stockholm. 

Utbildningen genomförs som externat, dvs du ombesörjer själv ditt boende.

Kursmaterial, luncher och för- och eftermiddagskaffe ingår i kursavgiften. 

Utbildningen genomförs interaktiv och upplevelsebaserad, korta teorigenomgångar varvas med övningar och uppgifter i par, små grupper och enskilt.

Tre månader efter kursen genomförs en tvåtimmars digital workshop - med en uppföljning av deltagarnas konkreta cases som förbereddes i kursens slutskede.
 

Gruppstorlek: max 12 deltagare. Programmet leds av certifierade handledare.

 

Ökad samarbetskompetens
Ökad öppenhet
Betydlelsen av egna val
Självkännedom och förståelse för andra
Problemlösning och förhandling