Välkommen till CoreCode

 

Människor som mår väl ser sig som betydelsefulla, kompetenta och omtyckbara. Vi på CoreCode skapar engagerande mötesplatser för lärande och förändring. Vi erbjuder öppna utbildningar IRL, digitalt och i hybridform både på svenska, engelska och ukrainska. Vi arbetar som konsulter i anpassade uppdrag utifrån dina/era behov.

Vi vill att ni ska nå era affärsstrategiska mål och forma långsiktigt välmående organisationer.

"UGL har gett mig väldigt mycket. Många tankar och mycket ny kunskap som jag tar med mig både privat och i mitt jobb​"

Anna, projektledare

Har du frågor kring UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)?​ 
Här har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna kring UGL.

Söker du en UGL kurs med kvalitet? Boka den här.
 

Reflektion och Lärande i vårt Nätverk

Senast var vi 22 personer som deltog i vårt månatliga Forum för Reflektion och Lärande
Temat den här gången var 

Vad skulle titeln på boken om ditt liv just nu vara?

UL - Utvecklande ledarskap

En utbildning för ledare eller chefer som vill få ökad insikt i sitt eget ledarbeteende och ledarroll.

Utvecklande ledare har medarbetares förtroende för att kunna inspirera och motivera dem.  

Läs mer

IL - Indirekt ledarskap - leda genom andra

Kursen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer som har erfarenhet av indirekt ledarskap. Vi arrangerar IL tillsammans med Gällöfsta Perlan. 

Läs mer

Vi stödjer Ukrainas kamp för demokrati och frihet!

Skicka ditt bidrag hit så att det hjälper direkt.

 

VÅRA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utveckling Grupp och Ledare

UGL. Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutveckling. UGL kursen är en unik resa i självinsikt och grupprelationer. Du tränar beslutsfattning i grupp. Ni arbetar med ledarbeteenden, kommunikation, värderingar, konflikthantering och feedback.
Läs mer

BOKA NU

The Human Element

THE.  Öppen och tillitsfull kommunikation. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Ökad självkännedom och självkänsla gör att du kan använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen.
Läs mer

BOKA NU

Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL. Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet.
Läs mer

BOKA NU

Förtroendefullt Samarbete ger tillitsfulla affärer och relationer 

Tillitsfulla affärer och relationer ger långsiktig effektivitet. Kursen Förtroendefullt samarbete är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.
Läs mer

BOKA NU

Riktade uppdrag skapar
delaktighet i hela processen


Vi möter er där ni är och ger er stöd att komma dit ni vill och behöver.
 

LÄS OM RIKTADE UPPDRAG

 

ONLINEUTBILDNINGAR

Chefsforum online

Inom kort kommer vi att anordna chefsforum online!

Framgångsrikt samarbete

Bidra till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål, genom att öka din kompetens som konfliktlösare.

Interkulturella möten

Utveckla dina färdigheter inom kommunikativa utmaningar och samarbete över kulturgränser.