Välkommen till CoreCode

 

Människor som mår bra, är och gör bra. Människor som mår bra ser sig som betydelsefulla, kompetenta och omtyckbara. Vi på CoreCode skapar mötesplatser för lärande och förändring genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar. Vi vill att ni ska nå era affärsstrategiska mål och forma långsiktigt välmående organisationer.

Vi önskar dig en god fortsättning på 2021, ett år som vi hoppas blir både hoppfullt och framgångsrikt!

 


                                                                                                                                                            

Tips till dig som letar 
UGL kurs

Varje år hjälper vi hundratals ledare att utveckla sina färdigheter inom ledarskap. UGL är Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning.

Vi har sammanställt våra 5 bästa tips till dig som letar efter en UGL kurs.

Du laddar ned dem kostnadsfritt genom att fylla i formuläret här intill.

Coronaviruset

Hos oss på CoreCode och hos våra kursgårdar kan du känna dig trygg att vara deltagare.
Vi följer noga utvecklingen samt de direktiv och rekommendationer som kommer från våra myndigheter.

Se video från några av våra kursgårdar om anpassningen här.

Online möte för dig som gått UGL eller THE

Känner du dig ibland ensam med alla dina upplevelser från UGL- eller THE- veckan? Vill du reflektera tillsammans med andra deltagare kring utmaningar, möjligheter och praktiska verktyg? Vi träffas online för en öppen diskussion. Välkommen!

Forum för reflektion och lärande

Under hösten möts vårt nätverk online en gång i månaden.  På det sättet bidrar vi till kompetensutveckling av våra handledare och konsulter samt hög kvalitet på våra utbildningar.

Tillitsbaserat Ledarskap

Främja öppenhet, trygghet och ett produktivt arbetsklimat.
Gå kursen Förtroendefullt samarbete!
Läs mer

 

VÅRA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utveckling Grupp och Ledare

UGL. Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är en unik resa i självinsikt och grupprelationer. Du tränar beslutsfattning i grupp. Ni arbetar med ledarbeteenden, kommunikation, värderingar, konflikthantering och feedback.
Läs mer

BOKA NU

The Human Element

THE.  Öppen och tillitsfull kommunikation. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Ökad självkännedom och självkänsla gör att du kan använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen.
Läs mer

BOKA NU

Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL. Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet.
Läs mer

BOKA NU

Förtroendefullt Samarbete ger tillitsfulla affärer och relationer 

Tillitsfulla affärer och relationer ger långsiktig effektivitet. Kursen Förtroendefullt samarbete är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.
Läs mer

BOKA NU

Riktade uppdrag skapar
delaktighet i hela processen


Vi möter er där ni är och ger er stöd att komma dit ni vill och behöver.
 

LÄS OM RIKTADE UPPDRAG

 

ONLINEUTBILDNINGAR

Chefsforum online

Inom kort kommer vi att anordna chefsforum online!

Framgångsrikt samarbete

Bidra till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål, genom att öka din kompetens som konfliktlösare.

Interkulturella möten

Utveckla dina färdigheter inom kommunikativa utmaningar och samarbete över kulturgränser.