Välkommen till CoreCode

 

Människor som mår bra, är och gör bra. Människor som mår bra ser sig som betydelsefulla, kompetenta och omtyckningsbara. Vi skapar mötesplatser genom anpassade uppdrag och öppna utbildningar, för att ni ska nå era affärsstrategiska mål och skapa långsiktigt välmående organisationer.

Vårt senaste nyhetsbrev!

Vad har tillit med ledarskap att göra?
Det korta svaret är allt.
Tio tips hur du kan bygga upp ett inre tillitskonto!

Se hela Nyhetsbrevet

Vad önskar du dig i höst?

Är du nyfiken på THE - The Human Element. Vill du bli tryggare som person och som ledare?
Nästa kurstillfälle börjar 7 oktober
Fåtal platser kvar.
Läs mer

Främja ett inkluderande arbetsklimat

Inkluderande hantering av sexuella trakassserier...


Läs mer

 

 

VÅRA ÖPPNA UTBILDNINGAR

Utveckling Grupp och Ledare

UGL. Sveriges i särklass mest efterfrågade ledarskapsutbildning. Utbildningen är en unik resa i självinsikt och mänskliga relationer. Du tränar problemlösning i grupp. Ni arbetar bland annat med ledarskap, kommunikation, konflikthantering och feedback.
Läs mer

BOKA NU

The Human Element

THE.  Öppen och tillitsfull kommunikation. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Genom att uppnå ökad självinsikt kan du använda hela din potential, det gagnar både dig som individ och hela organisationen.
Läs mer

BOKA NU

Jämställdhet Genus Ledarskap

JGL. Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att jämställdhetsfrågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om jämställdhet.
Läs mer

BOKA NU

Tillitsfulla affärer och relationer -
Ett Förtroendefullt Samarbete

Tillitsfulla affärer och relationer - ger näring till förtroendefulla relationer och långsiktig effektivitet. Det är tre dagars träning i att hitta och skapa din egen verktygslåda för ett effektivare samarbete och långsiktiga goda relationer.
Läs mer

BOKA NU

Riktade uppdrag skapar
delaktighet i hela processen


Vi möter er där ni är och ger er stöd att komma dit ni vill och behöver.
 

LÄS OM RIKTADE UPPDRAG

 

ONLINEUTBILDNINGAR

Framgångsrikt samarbete

Bidra till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål, genom att öka din kompetens som konfliktlösare.

Kostnadsfria webbinarier

Vi arrangerar kostnadsfria seminarier online om olika ämnen. Här finns möjlighet att ställa frågor.

Interkulturella möten

Utveckla dina färdigheter inom kommunikativa utmaningar och samarbete över kulturgränser.