UGL gör chefer till bättre ledare – enligt forskning

På bara fem dagar blir chefer bättre ledare med UGL. Det framgår i en vetenskaplig utvärdering av Karolinska Institutet.

År 2013 startade en vetenskaplig utvärdering med syfte att ta reda på om UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, och UL, Utvecklande ledarskap, har en faktisk effekt på ledarskapet. Undersökningen sattes igång på initiativ av Christer Sandal, professor vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik på KI, tidigare vetenskaplig ledare för Försvarshögskolans projektgrupp för UGL.

Fram till 2018 gjordes återkommande studier på alla deltagande. Från ett 30-tal organisationer deltog totalt 120 ledare och 360 medarbetare. Samtliga deltagande fick svara på ett frågebatteri kring hur ledaren uppfattade sig själv och hur medarbetarna uppfattade ledaren. Förutom det mättes även gruppens aktivitet.

Resultatet av studien visar på positiva förändringar hos ledare i form av ökat självförtroende, ett lugn, större öppenhet för återkoppling, diskussion och problemlösning. Ledare som tidigare haft ett behov av struktur övergår istället till att lita på sig själva och gruppen. Osynliga chefer träder fram i större utsträckning, samtidigt som fler ledare blir mer innovativa.

Gemensamt är att både chefer och medarbetare får en mer enig bild av ledarskapet efter utbildningens gång. Förutom det visar utvärderingen även att UGL verkar ha störst effekt på kvinnor som kliver fram mer och får mer inflytande över sin grupp.

Att UGL fungerar i praktiken bottnar i att man får använda sina sinnen, känna av hur det är att vara i en grupp, hur olika situationer känns för gruppen och vad man själv tar för roll. Under utbildningen lär man sig om varandra, både genom ett erfarenhetsutbyte och ett stort reflektionsutrymme.

Undersökningen bevisar att UGL har effekt – på bara fem dagar kan du bli en bättre chef.