Genusmedvetet och normkritiskt ledarskap

När en individ beklagar sig över att bli orättvist och illa behandlad kan det vara enkelt att avfärda det som det är gnäll. Vågar vi titta på hur vi skapar våra interna normer och även på hur vi bygger våra organisationer kan vi ibland konstatera att det finns betydligt mer konstruktiva, effektiva och smarta vägar att gå – där inga individer behöver utstå att få utestängande etiketter och antaganden hängda runt halsen.

Normer skapas av människor och vi behöver förstå att vi har blinda normfläckar, våga leta upp dessa och titta på konsekvenser av ett genusomedvetet och normblint förhållningssätt.  Varför? Därför att vi inte har råd att skapa ängsliga, ineffektiva, utestängande organisationer där vi går miste om ett myller av erfarenheter, kreativitet och en fantastisk utvecklingspotential för framtiden.

Våra bidrag till att skapa ett mer inkluderande, modigt och öppet arbetsliv är att erbjuda både öppna och anpassade utbildningar som vilar på djupt humanistiska värderingar. Specifikt för att träna upp genusmedvetenheten och det normkritiska tänkandet

 

 

Chefsutbildning

Landskrona stad
-Att leda för jämlikhet-

" Vi vill uttrycka ett stort tack till Magdalena Helander för hennes arbete inom Jämlika Landskrona och i Landskrona stad, och kan varmt rekommendera henne när det gäller stöd i förändringsprocesser, ledarskapsutveckling eller jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Vill man ha en kompetent, inspirerande, kunnig och engagerad konsult kan man plocka någon på måfå bland de många konsultbolag som sysslar med management och förändringsarbete. Vill man ha någon som dessutom har det där lilla extra som verkligen gör skillnad och skapar förändring, då tycker vi att man ska välja Magdalena Helander och CoreCode.

Magdalena har med stor professionalitet, ödmjukhet och kunskap genomfört en omfattande kompetensutveckling av samtliga Landskrona stads närmare etthundrasextio chefer."


- Malin Hansson, Projektledare
- Hannes Frizén, Jämlikhetsutvecklare, Landskrona stad