JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap


kunskap och argument kring en avgörande ledarskapsfråga

"Bra blandning av fakta, forskning, diskussioner och övningar" (tycker en av våra deltagare)

Nyttan med JGL - Jämställdhet Genus Ledarskap

Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i takt med att frågorna tas på allvar och ord ska övergå till handling i våra organisationer. Metoo-rörelsen visar att behovet av kunskap och utbildning kring normer och normsystem är större än många av oss tidigare har förstått.  För att förebygga sexuella trakasserier, härskartekniker och andra ovälkomna beteenden behöver vi grundläggande kunskaper om jämställdhet och jämlikhet.

Syftet med JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är att fylla på med kunskap om destruktiva strukturer, för att deltagarna självständigt ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, genom ökad normmedvetenhet.

   Mer om JGL -
   Jämställdhet Genus och Ledarskap

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-11 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Pernilla Lovén 12 Boka Kursinformation

Jämställdhet är en ledarskapsfråga

Utbildningen riktar sig till beslutsfattare, chefer och medarbetare. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus. Du får träna på att se samhället och arbetsmarknaden ur fler perspektiv. JGL ger dig konkreta verktyg för att leda i förändring.


Hur fungerar JGL-utbildningen

JGL, Jämställdhet Genus och Ledarskap, genomförs med upplevelsebaserat lärande som sammanfogar konkreta övningar med teori och fakta. Utbildningen är väl beprövad, vetenskapligt underbyggd och kvalitetssäkras kontinuerligt.

Utbildningen genomförs under fyra dagar: 2+2 dagar. Uppföljningsdagarna genomförs ca en månad efter de två första dagarna. JGL genomförs även online.


Gruppstorlek max 15 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.
 

 Definitioner och begrepp
 Ökad självinsikt
 Kunskap om makt
 Förståelse för motstånd i förändring
 Konkreta verktyg för att leda jämställdhetsarbete