Bestäm riktning

Förändringsledning

Vi lever i en tid med ständiga förändringar.

Det är nödvändigt att medarbetarna involveras i förändringsarbetet, för att kunna skapa en förståelse.
Vi stödjer företagsledningar och chefer inför, under och efter arbetet med strategi- och förändringsprocesser. Vi genomför kartläggningar och analyser, samt agerar stöd vid genomförande och implementering.

Exempel på förändringsprocesser:

  • Stöd i att förverkliga er affärsplan/verksamhetsplan
  • Utveckla organisations- och verksamhetskulturen
  • Inspirera till nytänkande
  • Coaching och chefshandledning  

 

 

FS i förändringsarbete - anpassat uppdrag

Vi genomförde Förtroendefullt Samarbete med all personal i företaget. Vårt syfte var att tydliggöra, stärka och utveckla vår samarbetskultur och effektivisera vår verksamhet. Det var en bra investering som har gett tydliga effekter utifrån vårt syfte.


Kerstin Gudmunds, HR chef på Sala Sparbank